Czy dowóz kateringu dla pracowników jest oskładkowany? Jest stanowisko ZUS

Dofinansowanie dowozu posiłków opłacanych przez pracodawcę będzie objęte składką – uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Publikacja: 28.05.2024 04:30

Czy dowóz kateringu dla pracowników jest oskładkowany? Jest stanowisko ZUS

Foto: Adobe Stock

Sprawa, na kanwie której zapadła decyzja ZUS, dotyczyła przedsiębiorcy, który zapewnia pracownikom dofinansowanie do gotowych posiłków w formie kateringu dostarczanego do firmy. Pracodawca w zakres dofinansowania wlicza także wartość opakowań oraz koszty dostawy. W związku z tym chciał wiedzieć, czy kwota płacona za pudełka i dowóz może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek.

Zdaniem przedsiębiorcy tak powinno być. Jak bowiem argumentuje, opakowanie i koszty dostawy są w takim wypadku integralną częścią posiłku, więc ich wartość powinna być objęta zwolnieniem ze składek.

ZUS uznał jednak inaczej. W wydanej interpretacji przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Ale nie od każdej kwoty płatnik odprowadza należności do ZUS. Wyłączenia zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728).

Czytaj więcej

Kiedy pracodawca zaliczy wydatki na catering do kosztów uzyskania przychodów

Jedno z nich wynika z § 2 ust. 1 pkt 11. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 450 zł.

ZUS argumentuje, że przez posiłek należy rozumieć gotowe dania i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia. Nie podlega zatem wyłączeniu z podstawy wymiaru wartość bonów czy talonów uprawniających do zakupu wszelkich towarów zarówno spożywczych nieprzetworzonych, jak i chemicznych, bądź usług świadczonych w sklepach, sieciach handlowych i punktach usługowych.

Nie ma przy tym dowolności w interpretacji tego przepisu rozporządzenia. Ustawodawca jasno wskazał, co nie podlega oskładkowaniu. W rozporządzeniu nie ma mowy o opakowaniach posiłków i kosztach dostawy. Zdaniem ZUS nie można się zgodzić, że są one integralną częścią posiłku. Opakowanie jest bowiem odrębnym wyrobem przeznaczonym do przechowywania, przewozu czy prezentacji produktów przetworzonych.

Niewątpliwie opakowanie, o którym mowa we wniosku, służy do przewożenia posiłków, ale nim nie jest. Tym bardziej za część posiłku nie można uznać czynności dostawy. Dlatego ich wartość należy wliczyć do podstawy wymiaru.

Decyzja ZUS DI/ 100000/ 43/360/2023

Sprawa, na kanwie której zapadła decyzja ZUS, dotyczyła przedsiębiorcy, który zapewnia pracownikom dofinansowanie do gotowych posiłków w formie kateringu dostarczanego do firmy. Pracodawca w zakres dofinansowania wlicza także wartość opakowań oraz koszty dostawy. W związku z tym chciał wiedzieć, czy kwota płacona za pudełka i dowóz może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek.

Zdaniem przedsiębiorcy tak powinno być. Jak bowiem argumentuje, opakowanie i koszty dostawy są w takim wypadku integralną częścią posiłku, więc ich wartość powinna być objęta zwolnieniem ze składek.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Gdzie uczą najlepszych prawników w Polsce? Ranking wydziałów prawa 2024
Podatki
Fiskus nie przejął się wyrokiem NSA. Sam przelew nie wystarczy
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: wybór „spośród sędziów" nie oznacza wyboru „przez sędziów"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży