Sprawa, po której zapadła decyzja ZUS, dotyczyła firmy, która zapewnia pracownikom dofinansowanie do gotowych posiłków. Dzienna kwota w wysokości 11,50 zł jest do wykorzystania na pozycje z menu kantyny, pozostałą część opłaca pracownik. Zamawianie posiłków odbywa się przez aplikację. Następnie są one dostarczane do firmy, gdzie pracownik świadczy pracę. Pracodawca w zakres dofinansowania wlicza także wartość opakowań, w których jedzenie jest dostarczane. W związku z tym chciał wiedzieć, czy kwota płacona za pudełka na posiłki na wynos może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek.

Zdaniem przedsiębiorcy tak powinno być. Jak bowiem argumentuje, opakowanie jest w takim wypadku integralną częścią posiłku, więc jego wartość powinna skorzystać ze zwolnienia ze składek. ZUS uznał jednak inaczej. W wydanej interpretacji przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Nie od każdej kwoty jednak płatnik odprowadza należności do ZUS. Wyłączenia zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Jedno z nich wynika z § 2 ust. 1 pkt 11. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 450 zł. ZUS argumentuje, że przez posiłek należy rozumieć gotowe dania i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia. Nie podlega zatem wyłączeniu z podstawy wymiaru wartość bonów czy talonów uprawniających do zakupu wszelkich towarów zarówno spożywczych nieprzetworzonych, jak i chemicznych, bądź usług świadczonych w sklepach, sieciach handlowych i punktach usługowych. Nie ma dowolności w interpretacji tego przepisu rozporządzenia. Ustawodawca jasno wskazał w nim, co nie podlega oskładkowaniu. Nie ma tam mowy o opakowaniach posiłków. Zdaniem ZUS nie można się zgodzić, że jest ono integralną częścią posiłku. Jest ono odrębnym wyrobem przeznaczonym do przechowywania, przewozu czy prezentacji wyrobów przetworzonych. Niewątpliwie opakowanie, o którym mowa we wniosku, służy do przewożenia posiłków, ale nim nie jest. Dlatego jego wartość nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru.

Decyzja ZUS: (DI/2000 00/ 93/2024

Czytaj więcej

Kawa lub jedzenie na wynos? Klient ma zapłacić za opakowanie