Składki z funduszu pracy mają być wydatkowane na pensje lekarzy-rezydentów i szkolnictwo zawodowe. Ten pomysł nie podoba się pracodawcom.

- Fundusz pracy traktuje się jako pozabudżetową rezerwę. Naszym zdaniem nie powinien być on narzędziem wykorzystywanym przez poszczególne ministerstwa do realizowania swojej polityki – podkreślił we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE Łukasz Kozłowski z Pracodawców RP.

Ekspert mówił także o propozycji Pracodawców RP, aby czasowo zawiesić składki płacone przez przedsiębiorców na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak przyznał, sytuacja finansowa FGŚP jest obecnie dobra, a rząd zaczyna wykorzystywać te środki na inne cele, niż wskazane w ustawie.

Łukasz Kozłowski w #RZECZoPRAWIE