Chodzi o zaskarżone przez grupę posłów Zjednoczonej Prawicy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, z których wynika brak możliwości dochodzenia przed polskimi sądami odszkodowania należnego od obcego państwa z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości na skutek uznawania istnienia immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa.

"Powołując się na zwyczaj międzynarodowy dotyczący immunitetu sądowego państwa, sądy powszechne w Polsce odmawiają przyjęcia do rozpoznania spraw dotyczących dochodzenia od obcego państwa roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, w szczególności dochodzenia odszkodowań w tym zakresie" - napisali w uzasadnieniu m.in. posłowie Arkadiusz Mularczyk i Marek Ast.

Swoje stanowisko w sprawie przedstawiła m.in. Krajowa Rada Sądownictwa, w której zasiadają Mularczyk i Ast. Jej zdaniem, immunitet chroniący państwo przed pozwaniem o odszkodowanie za zbrodnie wojenne, ludobójstwa i zbrodnie przeciw ludzkości należy poddać w wątpliwość.

23 maja TK ma rozpatrywać sprawę w składzie pięciu sędziów, pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej (sygn. akt K 25/20). Rozprawę zaplanowano na godzinę 11.00.

Czytaj więcej

KRS zabrała głos ws. odszkodowań dla polskich ofiar zbrodni wojennych