Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu projekt nowelizacji kodeksu wyborczego. Proponowane zmiany mają ułatwić udział w wyborach do Sejmu, Senatu, a także w wyborach samorządowych nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale wszystkim wyborcom.

Jednym z pomysłów jest upowszechnienie głosowania korespondencyjnego. Każdy wyborca, który zgłosi chęć takiego uczestnictwa w wyborach właściwemu wójtowi, ma otrzymać specjalny pakiet do głosowania wraz z instrukcją. Znaleźć się ma w nim również nakładka sporządzona w alfabecie Braille'a umożliwiająca oddanie głosu osobom niewidomym.

Głosowanie korespondencyjne ma być także dostępne dla wyborców przebywających za granicą. Aby z tej formy skorzystać, trzeba będzie się zgłosić do właściwego konsulatu RP.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca będzie mógł zgłosić najpóźniej na 21 dni przed dniem wyborów.

Poselski projekt przewiduje też udogodnienia dla wyborców niepełnosprawnych. Przede wszystkim chodzi o dostępność nakładek dla niewidomych w każdym lokalu wyborczym.

– Teraz są one dostępne tylko w niektórych lokalach – mówi Stefan J. Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. I dodaje, że chęć skorzystania z nich trzeba zgłosić w gminie z odpowiednim, 14-dniowym wyprzedzeniem.

Projekt przewiduje również skrócenie z 14 do 5 dni przed dniem wyborów okresu, w którym wyborca niepełnosprawny obowiązany jest zgłosić właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu wyborczym. Jednocześnie projekt zakłada, że niepełnosprawny będzie mógł wybrać lokal, w którym chce głosować, spośród wszystkich lokali wyborczych na terenie gminy. Dotychczas mógł wybierać jedynie spośród tych lokali, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oczywiście pozostanie możliwość głosowania przez pełnomocnika. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne oraz wyborcy powyżej 75. roku życia. Zmienić się ma natomiast termin, w którym wyborca ma zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika. Będzie musiał to uczynić najpóźniej do dziewiątego (obecnie do dziesiątego) dnia przed dniem wyborów.

Posłowie proponują także zwiększenie liczby lokali wyborczych dostępnych dla niepełnosprawnych. Obecnie takie warunki musi spełniać co piąty lokal, a od 1 stycznia 2015 r. co trzeci. Posłowie proponują, aby co najmniej 40 proc. lokali wyborczych było dostosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

 

etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie