Michał Cyrankiewicz

Michał Cyrankiewicz

współpracownik działu prawa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, dziennikarz, publicysta

WSA: Po cmentarzu dzieci mogą biegać bez opieki

Ograniczenie prawa do przebywania w miejscach publicznych, jako elementu konstytucyjnej wolności człowieka oraz prawa poruszania się, wymaga ustawowego upoważnienia.

Od 1 stycznia 2018 r. powiaty stracą władzę nad urzędami pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że podlegające obecnie pod samorządy powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy zostaną scentralizowane.

Branża mleczarska wyszła z kryzysu

Branża mleczarska potrzebuje konsolidacji zarówno w wymiarze krajowym, jak i na niwie eksportowej.

Spór o drogę unieważnił miejscowy plan zagospodarowania

Plan, którego nie opiniował dyrektor regionalnej dyrekcji ochrony środowiska i który bez zgody właściciela wyznacza drogę na jego działce, jest nieważny.

Finansowanie niesamorządowych szkół publicznych trzeba zmienić

Mazowieccy starostowie apelują do Anny Zalewskiej, minister edukacji o pilną zmianę przepisów określających zasady dotowania szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i inne niż JST osoby prawne.

Samorządy: zadania administracji architektoniczno-budowlanej powinno finansować państwo

W ocenie starostów zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonywane przez powiaty powinno finansować państwo.

Prawo wodne: Centralizacją zarządzania wodą zajmą się posłowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nowa osoba prawna, ma przejąć większość zadań związanych z gospodarowaniem wodami.

Skarb Państwa nie dołoży gminie Czernica do remontu mostu - wyrok NSA

Za naprawy budowli płaci samorząd, nawet gdy jej części znajdują się na gruntach różnych właścicieli. Nie może domagać się od nich dopłaty.

Finanse publiczne: trwa spór o wskaźnik zadłużenia gmin

Gminy chcą, aby dochody ze sprzedaży majątku zwiększały ich zdolność kredytową. Resort finansów mówi: nie.

Właściciel nieruchomości odpowiada za niezabezpieczenie kontenerów ze śmieciami - wyrok NSA

To właściciel nieruchomości odpowiada za niezabezpieczenie kontenerów na selektywną zbiórkę odpadów przed dostępem osób trzecich.