Właściciel nieruchomości odpowiada za niezabezpieczenie kontenerów ze śmieciami - wyrok NSA

To właściciel nieruchomości odpowiada za niezabezpieczenie kontenerów na selektywną zbiórkę odpadów przed dostępem osób trzecich.

Publikacja: 03.05.2017 19:00

Właściciel nieruchomości odpowiada za niezabezpieczenie kontenerów ze śmieciami - wyrok NSA

Foto: Fotolia

Spółdzielnia mieszkaniowa zadeklarowała, że śmieci powstające na jej nieruchomości będą zbierane selektywnie, z podziałem na dwie frakcje, odpady mokre oraz suche. Spółka odbierająca odpady komunalne stwierdziła jednak, że nie są one zbierane w sposób selektywny, ale zmieszany. Dokumentacja fotograficzna pokazywała m.in., że w pojemnikach na odpady suche znajdowały się także odpady budowlane, a w kontenerze na mokre – inne frakcje odpadów.

W konsekwencji prezydent miasta ustalił spółdzielni na nowo opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Naliczył ją za miesiące, w których te nie były zbierane selektywnie.

Spółdzielnia odwołała się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. To jednak uznało, że decyzja prezydenta jest prawidłowa. Podobnie sprawę ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. I SA/GI 269/16).

Spółdzielnia wniosła więc kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, argumentując, że nie może odpowiadać za działania osób trzecich. Według niej odpady komunalne były przez mieszkańców zbierane w sposób selektywny, natomiast inne frakcje trafiały do pojemników dlatego, że wyrzucały je tam inne osoby, niebędące mieszkańcami zarządzanych przez spółdzielnię nieruchomości.

– Skoro osoby trzecie wyrzucały odpady do spółdzielczych kontenerów wbrew jej woli, nałożenie na spółdzielnię dodatkowej opłaty za nieselektywną zbiórkę odpadów jest nieuzasadnione – argumentował na rozprawie pełnomocnik spółdzielni.

NSA te argumenty nie przekonały.

– Obowiązkiem spółdzielni było odpowiednie zabezpieczenie kontenerów, w których odpady były zbierane, przed dostępem osób trzecich – wskazał sąd. – Spółdzielnia nie może wywodzić korzystnych dla siebie skutków z własnych zaniedbań, które polegały na niezabezpieczeniu kontenerów. Innymi słowy, okoliczność korzystania z kontenerów przez osoby trzecie mogłaby mieć znaczenie, gdyby wykazała, że nie ponosi za to winy.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"