Prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać kontrowersyjną ustawę w ubiegły wtorek. Wcześniej za jej uchwaleniem głosami PiS opowiedział się Sejm, odrzucając tym samym weto Senatu.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 lutego, i wejdzie po 7-dniowym vacatio legis, a więc w piątek 14 lutego, z wyjątkiem dwóch przepisów (art. 4 pkt 6 i 7) dotyczących Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projekt ustawy skrytykowała Komisja Wenecka. Wcześniej w Warszawie przeciwko nowym przepisom protestowały środowiska prawnicze organizując Marsz Tysiąca Tóg. W grudniu, kiedy projekt był procedowany w Sejmie, o powstrzymanie się od dalszych prac nad ustawą apelowała Komisja Europejska. Jak wynika ze wstępnej opinii KE, nowelizacja „godzi w praworządność i jest sprzeczna z wartościami Unii".

Ustawa o nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Na skutek poprawki PiS wykreślono karę za stosowanie przez sędziów wyroków TSUE i konstytucji wprost.

Więcej na temat ustawy:

Co zawiera podpisana przez Andrzeja Dudę tzw. ustawa represyjna

Marek Domagalski: Prezydent Andrzej Duda wybiera wariant pacyfikacyjny sędziów

Zobacz pełny tekst ustawy (pdf)