Sądy mają wyjść do ludzi

Sędziowie oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości powinni wyjść naprzeciw ludziom przychodzącym do sądów.

Publikacja: 15.12.2022 07:17

Sądy mają wyjść do ludzi

Foto: Adobe Stock

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się z udziałem Marcina Wiącka prezentacja raportu z Obywatelskiego Monitoringu Sądów.

Raport zawiera wyniki badania 26 zespołów badawczych w sądach różnego szczebla w całej Polsce. Badanie odnosi się do różnych aspektów dostępności sądów z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Prelegenci debatowali, jak sprawić, by sądy w Polsce były bardziej dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Czytaj więcej

Źle wywołana rozprawa – czy da się powtórzyć?

Zapewnienie dostępności wymaga przede wszystkich analizy barier, np. poprzez audyt dostępności. Taki audyt pozwala zidentyfikować sprawy wymagające pilnej zmiany i zaplanować dalsze działania.

Pan Maciej Wiatrowski zaznaczył, że to pierwszy i najważniejszy krok w zapewnieniu dostępności sądów.

Pani Malwina Łapczyńska wskazała również na potrzebę szkoleń pracowników sądów i innych instytucji publicznych. Sędziowie oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości powinni zwracać się bezpośrednio do osoby uczestniczącej, a nie wspierającej. Sędzia Wojciech Langer zwrócił uwagę, że regulacje prawne nie powinny stanowić przeszkody w zapewnianiu niezbędnego wsparcia. Mimo że w ustawie o ustroju sądów powszechnych mowa jest o przesłuchaniu świadka na stojąco, nie widzi przeszkód, aby złożyć zeznania, siedząc.

Pani Monika Wiszyńska-Rakowska podkreśliła, że zagadnienie dostępności nie ogranicza się do likwidacji barier architektonicznych. Art. 13 konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami odnosi się również do dostosowań proceduralnych i szkoleń osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości. Każdy z nas może na podstawie ustawy o dostępności zgłosić potencjalne bariery architektoniczne (np. wysokie progi w drzwiach czy brak podjazdu do części budynku) czy komunikacyjne (np. niedziałające pętle indukcyjne czy brak tłumacza języka migowego) do pracownika sądu odpowiedzialnego za dostępność. Paneliści zgodzili się, że najpierw należy przeprowadzić audyt dostępności, a w korespondencji wskazywać na możliwość zgłoszenia potrzebnego wsparcia ze wskazaniem konkretnego adresu mailowego bądź numeru telefonu, pod który należy trudności zgłosić.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się z udziałem Marcina Wiącka prezentacja raportu z Obywatelskiego Monitoringu Sądów.

Raport zawiera wyniki badania 26 zespołów badawczych w sądach różnego szczebla w całej Polsce. Badanie odnosi się do różnych aspektów dostępności sądów z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Niepełnosprawni
Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości