Krajowa Rada Sądownictwa zajęła właśnie stanowisko w sprawie pozycji ustrojowej dyrektorów w sądach.

Głos Rady jest konsekwencją wydarzeń w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie i pojawiających się publicznie oskarżeń wobec jego prezesa. Rada przypomina, że już od 1 stycznia 2013 r. zwierzchnikiem dyrektora sądu apelacyjnego jest minister sprawiedliwości, a nie prezes tego sądu. Kiedy dochodziło do zmian, wielokrotnie zwracała uwagę na nieracjonalne uregulowania prawne związane z pozbawieniem prezesów sądów uprawnień nadzorczych wobec zasadniczych kompetencji dyrektorów. Szczególnie kiedy są oni podporządkowani ministrowi sprawiedliwości.

Taki dualizm, jej zdaniem, jest niekorzystny dla sądów. Dyrektorom sądów, w szczególności apelacyjnych, powierzono zbyt daleko idące kompetencje mające niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie sądów jako organów wymiaru sprawiedliwości – pisze Rada.

Rada podkreśla, że zwracała uwagę ministrowi sprawiedliwości na problemy wynikające z powołania Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa. Praktyka potwierdza, jej zdaniem, że obawy były słuszne.