Stowarzyszenie podnosi, że sądy i prokuratury są jedynymi jednostkami budżetowymi, których nie objęło zalecenie pracy zdalnej. Zarzuca też brak koordynacji i kompleksowej regulacji funkcjonowania sądów przez Ministra Sprawiedliwości i rząd.

"Iustitia" zwraca uwagę, że Sąd Najwyższy odwołał wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne, gdy tymczasem sądy powszechne muszą nadal wykonywać swoją służbę w sytuacji niemal całkowitego lockdownu państwa. - W wydziałach karnych nie ma realnej możliwości prowadzenia rozpraw online. Całe wydziały sądów są wyłączane z bieżącej pracy z uwagi na zachorowania sędziów i pracowników. Prezesi usiłują zapewnić funkcjonowanie sądów zgodnie z rządowymi zaleceniami, ze szkodą dla bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników - czytamy w uchwale.

Dalej wskazano, że nakłada się na to chaos związany ze szczepieniami. - Mimo, że pracownicy sądów niewątpliwie wypełniają definicję osób bezpośrednio zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa, do tej pory Ministerstwo Zdrowia nie zajęło jednoznacznego stanowiska co do możliwości wystawiania skierowań na szczepienia dla tej grupy osób w ramach Etapu I Narodowego Programu Szczepień (...) Z tego powodu w niektórych regionach kraju szczepienia sędziów i pracowników sądów odbywają się, w innych zaś odmawia się tej grupie zawodowej prawa do przyjęcia szczepionki - pisze "Iustitia".

Zarząd Stowarzyszenia wzywa Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wymiaru sprawiedliwości poprzez niezwłoczne skierowanie ich na szczepienia przeciwko Covid-19.