Sędziowie co do zasady nie mogą wykonywać dodatkowej pracy, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym. Ponadto nie mogą podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego.

Generalnie sędziego obowiązuje ustawowy zakaz podejmowania dodatkowej pracy. Inaczej mówiąc, sędzia nie może mieć innego miejsca pracy – oprócz zatrudnienia w sądzie – poza zatrudnieniem naukowo-dydaktycznym np. w szkole wyższej (publicznej lub prywatnej), placówce naukowej lub naukowo-badawczej.