Już dziś widać, że zmiany legislacyjne spowodują głęboką transformację raportowania księgowego. Jednolity Plik Kontrolny, split payment czy zmiany zasad stosowania cen transferowych zmniejszają pole do interpretacji dla księgowych i przenoszą centrum kompetencji księgowych w kierunku specjalistów od IT - twierdzą autorzy raportu z wynikami badania "Robot w służbie księgowości" przeprowadzonego na grupie blisko 150 przedstawicieli zarządów, dyrektorów finansowych i głównych księgowych.

- Technologia, w tym robotyzacja, pozwoli księgowym nie tylko "robić zdjęcia przeszłości", ale na podstawie posiadanych danych przewidywać wyzwania podatkowe i księgowe w przyszłości – mówi Marcin Jurczak, Partner, Lider Zespołu Usług Księgowych i Płacowych EY. - Robotyka przyspiesza wykonanie zadań i uwalnia zasoby ludzkie w organizacji, umożliwiając przesunięcie ich do bardziej zaawansowanych zadań. W połączeniu z optymalizacją procesów, automatyzacja umożliwia uwolnienie 40-50 proc. zasobów ludzkich w organizacji. W efekcie rośnie poziom zadowolenia klientów, którym taka firma dostarcza usługę szybciej i jest ona lepszej jakości. Zwiększa się też poziom innowacyjności w firmie, dzięki uwolnionym zasobom ludzkim, poprawie analityki biznesowej i wykonywaniu zadań w czasie rzeczywistym – dodaje.

Raczej ewolucja niż rewolucja

Jednak w Polsce nasycenie nowymi technologiami usług księgowych zwykle nie przekracza 50 proc. Wyjątkiem jest obowiązkowy JPK, który wykorzystuje 81 proc. badanych. Co druga firma (52 proc.) wykorzystuje nowe technologie w sprawozdawczości podatkowej, a 46 proc. badanych w sprawozdaniach rocznych lub kwartalnych. 43 proc. firm wykorzystuje technologię w bieżącej rejestracji transakcji, a 38 proc. badanych używa nowych technologii do rozliczeń miesięcznych.

Czy to się zmieni? 57 proc. badanych zdaje sobie sprawę, że nowe technologie działają szybciej i sprawniej, co przekłada się na wzrost efektywności procesów księgowych. Zdaniem 54 proc. ułatwiają one podejmowanie decyzji.

Gdzie widzą przeszkody

Mimo to w najbliższych 12 miesiącach zaledwie 7 proc. badanych planuje zmiany w formie księgowości. Ankietowani dostrzegają zbyt wiele ograniczeń, by śmielej korzystać z nowych technologii (patrz infografika w galerii). Najczęściej wymienianą przeszkodą jest brak budżetu – wymienia ją 38 proc. ankietowanych. Tuż za nim pojawia się brak informacji o istniejących rozwiązaniach (34 proc.) oraz konieczność zmian procesu księgowego (24 proc.). 23 proc. badanych wskazało na obostrzenia korporacyjne, a 22 proc. - na brak odpowiednich dla danej firmy rozwiązań. Niechęć pracowników, którzy postrzegają nowe technologie jako konkurencję stanowi przeszkodę według 16 proc. badanych. Brak zaufania dla nowych technologii deklaruje tylko 9 proc. ankietowanych.

W sytuacjach nadzwyczajnych - takich, jak urlop czy choroba pracownika – firmy są bardziej skłonne do korzystania z rozwiązań dostawców zewnętrznych. Tak deklaruje ponad 40 proc. badanych. Zaletą outsourcingu jest ich zdaniem przede wszystkim doświadczenie wynikające ze współpracy z wieloma firmami o różnych potrzebach, udział pracowników tych instytucji w specjalistycznych szkoleniach i pełna dyspozycyjność pracowników zewnętrznych.

Krysia pracowita i szybka

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Od czerwca 2017 roku w EY pracuje Krystyna – robot wspomagający w pracach księgowych.

– Pomaga księgować wyciągi bankowe, transakcje zakupu i sprzedaży. Sprawdza też numery NIP i VAT. Dla porównania - człowiek sprawdza jeden nr NIP przez ok. minutę, robotowi czynność ta zajmuje 20 sekund. Krysia pomaga też systemowi kadrowo-płacowemu, któremu importuje automatycznie wartość premii i nadgodzin. To jednak ułamek możliwości Krysi, programiści EY pracują nad kolejnymi zastosowaniami – mówi Renata Kwas, Menedżer Projektu w Zespole Usług Księgowych i Płacowych EY.