W ujęciu podatku dochodowego, nie uważa się za koszty podatkowe wartości własnej pracy podatników PIT (wspólników spółki osobowej będących osobami fizycznymi) oraz ich małżonków i małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci pozostałych wspólników. Kosztem uzyskania przychodów będzie jednak wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci podatników PIT oraz pozostałych wspólników tej spółki, należne ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, z tytułu wykonywania usług na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, a także z tytułu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub kontraktu menedżerskiego.