Kierowcy wykonywali międzynarodowy transport drogowy, przewożąc ludzi busami mającymi powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięć miejsc, łącznie z kierowcą. Na granicy polsko-niemieckiej skierowano ich na 14-dniową kwarantannę w miejscu zamieszkania. Odbyło to się poprzez wpis do systemu teleinformatycznego Ewidencja Sanitarna. Dla kierowców wywołało to skutki płacowe, toteż zaskarżyli do sądu decyzje Straży Granicznej o skierowaniu na obowiązkową kwarantannę. Argumentowali, że naruszono przepisy (uchylonych obecnie) rozporządzeń Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. i z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nie było żadnej decyzji ani możliwości odwołania – relacjonowali skarżący.

Komendant oddziału Straży Granicznej stwierdził, że działał w zgodzie z wytycznymi Zarządu Granicznego Komendy Głównej SG oraz z wykładnią Ministerstwa Infrastruktury. Informowało ono w internecie, że od wydania wspomnianych rozporządzeń zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców autobusów. Kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy innymi środkami transportu niż autobus podlegają kwarantannie.

Czytaj także:

Koronawirus: choć naruszyli kwarantannę, nie zapłacą kary - wyroki WSA

Możliwość zwolnienia z tego obowiązku kierowców busów istnieje dopiero od 4 maja 2020 r., na mocy kolejnego rozporządzenia RM z 2 maja 2020 r. Wcześniej przepisy nie przewidywały takiej możliwości.

Rozpatrując skargi, sąd potwierdził, że od 10 kwietnia 2020 r. osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego mieszkania lub pobytu na terytorium RP była zobowiązana do odbycia kwarantanny. Rozporządzenia RM z 31 marca 2020 r. i z 10 kwietnia 2020 r.wyłączały jednak z obowiązkowej kwarantanny kierowców wykonujących busami przewóz drogowy osób lub rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym. Na podstawie tych rozporządzeń kierowcy wykonujący międzynarodowy zarobkowy transport drogowy osób nie podlegali zatem obowiązkowej kwarantannie. Potwierdziło to kolejne – obecnie również uchylone – rozporządzenie RM z 29 maja 2020 r., które przewidywało wprost zwolnienie określonej grupy kierowców z obowiązkowej kwarantanny. Z tych powodów sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji Straży Granicznej.

Wszystkie wyroki są nieprawomocne.

Sygnatury akt: II SA/Go 235/20, II SA/Go 241/20 i in.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ