Przedsiębiorcy mają problemy z uzyskaniem pożyczki płynnościowej. Jedna z przesłanek przyznania tych środków jest nieostra. Chodzi o ważny interes przedsiębiorcy. Instytucje udzielające pożyczki nie wiedzą, jak ją interpretować i wolą na wszelki wypadek nie przyznać pożyczki. Ma się to zmienić. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) zapewnia „Rz", że właśnie wysłało wytyczne w tej sprawie do BGK.

Lepiej odrzucić

Problemy z pożyczką mają m.in. członkowie Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego (PSWK).

Czytaj także: Więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe. Więcej firm skorzysta

– Jesteśmy przedsiębiorcami, którzy wynajmują apartamenty na doby. Przez prawie półtora miesiąca obowiązywał zakaz prowadzenia usług zakwaterowania, więc nie mieliśmy żadnych dochodów, a utrzymanie około dziesięciu lokali w dużym mieście to koszt czasem ponad 30 tys. zł miesięcznie – mówi Michał Borychowski, prezes PSWK.

– Straty mamy ogromne, a zanim zostaną zdjęte wszystkie obostrzenia i rynek wróci do normy, minie jeszcze wiele czasu. Dlatego wielu z nas postanowiło skorzystać z pożyczki, powołując się na ważny interes przedsiębiorcy, aby otrzymać kwotę wyższą niż 25 proc. przychodów z zeszłego roku – tłumaczy Michał Borychowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego.

– Niestety, wnioski są odrzucane, bo ani Ministerstwo Funduszy, które przygotowało rozporządzenie, ani Bank Gospodarstwa Krajowego, który udziela tych pożyczek, nie dały żadnych wytycznych, jak interpretować przesłankę „ważnego interesu przedsiębiorcy". Instytucje finansujące, które rozpatrują wnioski, nie mając takiej interpretacji, nie wiedzą, co mogą za taki „ważny interes"uznać, więc zapobiegliwie odrzucają wnioski – dodaje Michał Borychowski.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwróciło się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o interpretację przepisów rozporządzenia, szczególnie terminu „ważny interes przedsiębiorcy".

– Liczymy na odpowiedź w szybkim terminie, zważywszy na wagę sprawy. Brak niezwłocznej reakcji może bowiem negatywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorców oczekujących na właściwą pomoc – informuje Adam Abramowicz, rzecznik MiŚP.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Ważny interes, czyli jaki

MFPR wyjaśnia.

– Pożyczkę dla przedsiębiorcy oblicza się jedną z dwóch metod: jako 25 proc. łącznych obrotów za 2019 r. lub dwukrotność kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę w 2019 r. W tym wypadku nie wymaga się dodatkowego uzasadnienia – tłumaczy Zbigniew Przybysz z MFPR.

– W szczególnych przypadkach i po przedstawieniu uzasadnienia dopuszczalne jest także zastosowanie trzeciego sposobu obliczania wysokości pożyczki, czyli jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy. Zastosowanie tej metody wymaga dodatkowej analizy uzasadnienia, którą musi przeprowadzić udzielający pożyczki – wyjaśnia Zbigniew Przybysz.

MFiPR uważa więc, że klauzula „ważnego interesu przedsiębiorcy" jest skonkretyzowaniem przesłanki „odpowiedniego uzasadnienia" zawartej w komunikacie Komisji Europejskiej, a wykorzystywanej w udzielaniu pomocy publicznej. Pozwala powołać się na uregulowania krajowe. Do tych pożyczek w Polsce na zasadach analogii wolno zastosować pojęcie ważnego interesu podatnika z ordynacji podatkowej.

To jest klauzula generalna, ale z licznym już orzecznictwem sądowym. Wynika z niego m.in., że chodzi o przypadki poważnych negatywnych skutków, które zachwiałyby bytem przedsiębiorstwa, a nawet doprowadziły do jego upadłości.

Anna Gajewska, dyrektor departamentu instrumentów finansowych w BGK, potwierdza, że MFiPR przedstawiło wskazówki interpretacji ważnego interesu przedsiębiorcy.

– Pośrednik finansowy podejmuje decyzje o przyznaniu pożyczki na podstawie dwustopniowej oceny, tj. spełnienia przesłanki ważnego interesu przedsiębiorcy, a następnie jego możliwości finansowych w obsłudze zadłużenia na wnioskowanym poziomie. Spełnienie tych dwóch przesłanek jest podstawą podjęcia ostatecznej decyzji o wsparciu finansowym i wysokości pożyczki – wyjaśnia Anna Gajewska.