30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Nowa Ustawa Deweloperska). Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 12 miesięcy od jej opublikowania, 1 lipca 2022 r.

Czytaj także: