Monika Wystrychowska-Zawiślak

Surowsza odpowiedzialność w nowej ustawie deweloperskiej

Od 1 lipca 2022 roku, wraz z wejściem w życie nowej ustawy deweloperskiej, wprowadzony zostanie szerszy – w stosunku do obowiązującej ustawy – katalog wykroczeń i szerszy katalog podmiotów, które taką odpowiedzialność będą ponosić.

Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej

Od 1 lipca 2022 r. umowa rezerwacyjna zawierana przez deweloperów z nabywcami mieszkań będzie musiała spełniać szereg wymogów, których głównym celem jest zabezpieczenie praw nabywców mieszkań.

Wypłata z rachunku powierniczego po przeniesieniu własności lokalu

Nowa Ustawa Deweloperska przewiduje większą ochronę środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Nowa ustawa deweloperska nie tylko dla nowych lokali mieszkalnych

Przepisy, które mają chronić nabywców lokali mieszkalnych będą miały zastosowanie także do mieszkań oddanych do użytkowania, lokali użytkowych oraz do sprzedaży mieszkań przez tzw. flipperów.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny: nowe obowiązki od lipca 2022 roku

Od 1 lipca 2022 r. deweloperzy zobowiązani będą do przestrzegania nowych obowiązków związanych z wprowadzeniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.