Spora grupa osób pracuje przy użyciu komputera wyposażonego w monitor ekranowy. Od lat zadomowiły się płaskie ekrany LCD, które z założenia mniej męczą wzrok użytkowników. Jednak wciąż wielu pracowników ma do dyspozycji monitory starego typu. Czy pracodawca ma prawo uzależniać dofinansowanie do okularów korekcyjnych etatowców od rodzaju monitora, przy którym pracują?

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom narzędzia do świadczenia pracy. Przekazując sprzęt, musi pamiętać, aby zapewnić bezpieczne wykonywanie zadań, uwzględniając przy tym zasady ergonomii.

Częstym narzędziem pracy jest zestaw komputerowy, w którego skład wchodzi m.in. monitor ekranowy. Praca przy komputerze bywa uważana za lekką, łatwą i przyjemną, z którą nie wiąże się praktycznie żadne ryzyko zawodowe. Taki pogląd jest jednak całkowicie błędny. Świadczący pracę przy monitorach z uwagi na liczne zagrożenia powinni być przez pracodawcę objęci szczególną profilaktyczną opieką zdrowotną.

Obowiązkiem zatrudniającego pracowników przy monitorach ekranowych jest wyposażenie ich w okulary korygujące wzrok. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy konieczność ich używania do pracy przy komputerze wynika z zaleceń lekarza, który przeprowadził badanie okulistyczne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zalecenia lekarskie to nie jedyna przesłanka przyznania okularów. Drugą jest to, że podwładny powinien używać monitora przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zasady zapewniania pracownikom okularów korekcyjnych nie zostały w przepisach szczegółowo określone. Dlatego pracodawcy powinni uregulować kwestię zapewnienia i udziału w kosztach zakupu okularów w zakładowych źródłach prawa pracy.

Z wymogiem zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych może się wiązać istotny problem praktyczny – czy pracodawca, mimo wskazań lekarskich i świadczenia pracy przy monitorze przez ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy, musi zapewniać okulary w każdej sytuacji? Wątpliwość ta jest efektem podnoszonego od dawna argumentu, że praca przy nowoczesnych monitorach LCD nie obciąża wzroku, co może wskazywać na brak realnej potrzeby zapewniania okularów korekcyjnych. Aby rozstrzygnąć tę wątpliwość, trzeba odwołać się do obowiązującej od lat definicji monitora ekranowego. Jest nim urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Ta definicja nie odróżnia zatem monitorów starego typu od nowych konstrukcji. Tym samym jest zupełnie „niewrażliwa" na postęp technologiczny zmierzający do stopniowej eliminacji uciążliwości związanej z pracą przy monitorach.

Jednak takie ujęcie monitora, „niezależne od metody uzyskiwania obrazu" powoduje, że bez względu na intencję pracodawców i chęć zagwarantowania najnowszych rozwiązań minimalizujących zagrożenia dla narządu wzroku, zapewnienie okularów jest obowiązkiem niezależnym od rodzaju monitora ekranowego, z jakiego korzysta pracownik.

Reasumując, obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych jest niezależny od rodzaju i klasy monitorów wchodzących w skład komputerowych stanowisk pracy. Argument o zwiększonych nakładach finansowych na ekrany wysokiej jakości, które poprawiają komfort pracy, jest nie do pogodzenia z przestarzałą definicją monitora ekranowego. Przepisy zobowiązujące pracodawcę do zapewnienia okularów odwołują się do zbiorczego pojęcia monitora ekranowego – niezależnie od tego, czy metoda wyświetlania obrazu jest mniej czy bardziej przyjazna dla wzroku.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ