Przedsiębiorcy chronią wszystko co jest dla nich ważne. Najbardziej istotne są tajemnice które dotyczą kluczowych obszarów działalności firmy, m. in. klientela, dostawcy, odbiorcy, wszystkie dane finansowe, a także poziom zarobków.

Objęte tajemnicą są obszary najbardziej kosztowne i problematyczne. Bardzo często są to kwestie nie tylko związane z korzyściami finansowymi danego przedsiębiorcy, ale również to, czy danemu podmiotowi możemy zaufać.

Wielu przedsiębiorców stosuje systemy ochrony informacji. Istnieją jasno określone środki techniczne oraz sposoby ochrony danych osobowych, tj. systemy informatyczne czy ograniczenie osób mających dostęp do chronionych informacji.

Można również zabezpieczyć listy klientów i uniemożliwić ich skopiowanie, wydrukowanie czy zapisanie na nośnikach. Czasem jest to również kontrola fizyczna.

Do sądów najczęściej trafiają sprawy dot. list klientów czy złamania zakazu konkurencji.

Większość pracodawców zapomina jednak, że to na nich ciąży obowiązek zabezpieczenia informacji. Dopiero po zapewnieniu odpowiedniej ochrony danych można wymagać przestrzegania zasad od pracowników.

Należy również zdefiniować co ma być chronione. Jeśli przedsiębiorca tego nie uczyni oraz nie zapewni odpowiedniego zabezpieczenia, trudno mu będzie udowodnić przed sądem, że pracownik naruszył tajemnicę przedsiębiorstwa.