Jak zauważono w komunikacie prasowym, wiele problemów, które dotykają polskich obywateli i ich dzieci mieszkających za granicą na stałe lub przebywających tam czasowo, wynika z nieznajomości prawa lub błędnych interpretacji panujących tam zasad, często odmiennych od znanych nam w Polsce.

Nowy serwis dziecizagranica.gov.pl, który powstał dzięki współpracy Rzecznika Praw Dziecka z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ma pomóc bezpiecznie poruszać się w systemie prawnym danego kraju, uzyskać finansowe wsparcie czy uniknąć problemów, a jeśli już się takie zdarzą, będzie źródłem wskazującym, gdzie szukać pomocy.

We francuskich szkołach podstawowych środa jest wolna od zajęć. W Niemczech dzieci poniżej 16 lat nie mogą iść do kina, jeśli film kończy się po godz. 22. W szwedzkich szkołach uczniowie nie płacą za posiłki, podręczniki i wycieczki... To tylko przykładowe informacje zawarte na stronie internetowej.

W każdym państwie opisane są szczegółowo: model edukacji, procedury naboru do szkół i przedszkoli, prawa i obowiązki uczniów i rodziców, systemy wsparcia szkolnego, najczęstsze nieporozumienia, problemy wychowawcze i rodzinne, systemy świadczeń socjalnych i opieki społecznej, a także lista kontaktów do najważniejszych instytucji rządowych i samorządowych, organizacji polonijnych oraz urzędów i organizacji w Polsce.

Wystarczy wejść na stronę dziecizagranica.gov.pl, wybrać kraj z listy lub kliknąć na niego na interaktywnej mapie, aby uzyskać dostęp do szczegółowego poradnika dla danego kraju wraz z listą linków i kontaktami do najważniejszych instytucji.