Tag: Polak za granicą

Pracownik delegowany musi być ubezpieczony

Reguły koordynacji zabezpieczenia społecznego nie pozwalają na brak ustalenia podlegania przez pracownika (zleceniobiorcę) ubezpieczeniom społecznym w żadnym kraju w sytuacji, gdy wykonywał pracę za granicą i spełniał tytuł podlegania ubezpieczeniom, a wcześniej został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkiwania. Zasada ta nie pozwala na sytuację, w której zatrudniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju wykonywania pracy ani w kraju, z którego jest delegowany do wykonywania pracy za granicą.

Jazda po pijanemu za granicą ma swoje konsekwencje

Zaświadczenie o przejściu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii trzeba przynieść staroście na czas.

Edukacja domowa nie dla ucznia mieszkającego za granicą

Dlaczego dyrektor szkoły nie może do niej przyjąć ucznia-obywatela Polski mieszkającego poza krajem i zarazem zgodzić się na wykonywanie obowiązku szkolnego poza szkołą? Takie pytanie do Ministra Edukacji i Nauki wysłał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nie wszyscy wracający emigranci mogą liczyć na 342 tys. zł zwolnione z PIT

Osoby, które wróciły do Polski przed 2022 r., nie skorzystają z nowego, czteroletniego zwolnienia z podatku.

Magdalena Sroka-Barwińska: Odpowiedzialność karna za uprowadzenie rodzicielskie

Rodzice, którzy zabierają dziecko bez zgody drugiego rodzica, nie powinni pozostawać bezkarni.

Jak deklarować zarobki osiągane poza Polską

Gdy rozliczamy zarobki zagraniczne, kluczowe są dwie sprawy: jaki związek z Polską ma zarabiający i jaką metodę rozliczenia zastosować.

Praca za granicą nie uwolni od podatku w Polsce

Pracujący za granicą nie ucieknie polskiemu fiskusowi, jeżeli w kraju została jego najbliższa rodzina – małżonek i dzieci.

Pracujący za granicą dopłaci podatek

Polak zatrudniony od lat w Wielkiej Brytanii musi rozliczyć się z krajowym fiskusem, jeśli w Polsce została jego rodzina.

Polski fiskus dostanie podatek od zarobków w RFN

Udostępnienie pomieszczeń przez zagranicznego zleceniodawcę w celu wykonania określonych czynności, wynikających z pojedynczego zlecenia, niemającego stałego charakteru, nie wystarcza dla przyjęcia stałego charakteru placówki.

Zwrot kosztów leczenia za granicą nawet bez EKUZ

Aby odzyskać pieniądze za leczenie za granicą, trzeba złożyć wniosek do NFZ.