- W nawiązaniu do artykułu zamieszonego w Rzeczpospolitej 4 maja 2023 r. „Do wiedzy pracownika także przerwy, odpoczynki i szkolenia” – czy w związku ze zmianami kodeksu pracy – wprowadzeniem dodatkowych przerw w pracy przy pracy powyżej 9 i 16 godzin pracodawca powinien poinformować o prawie do tych przerw 26 kwietnia 2023 r., tj. w dniu wejścia zmian? Ale jak to mógł zrobić przy zatrudnieniu powyżej 500 osób w systemie równoważnym do 12 godzin? Czy jeśli tego nie zrobił, to w przypadku kontroli otrzyma grzywnę? – pyta czytelniczka.