Justyna Tyc-Brzosko

Prewencyjna kontrola trzeźwości jest dopuszczalna

Obowiązujące przepisy pozwalają pracodawcy sprawdzać, czy pracownicy nie są pod wpływem alkoholu. Warunkiem jest właściwe wdrożenie prawidłowo przygotowanej procedury.

Szef sam sprawdzi, kto jest na kwarantannie

Pracodawca dowie się o objęciu pracownika kwarantanną lub izolacją domową od ZUS. Informacja udostępniona na koncie płatnika składek stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

Koronawirus: Nowe przepisy to remedium na zasiłki obniżone przez Covid-19

Pracownicy, którzy przez obniżenie etatów na mocy ustawy covidowej stracili na wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego, mają prawo do ich wyrównania. Pracodawca lub ZUS będzie jednak działał tylko na wniosek.