Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w DzU z 6 lutego 2023 r., poz. 240) wprowadza do kodeksu pracy m.in. nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej. Regulacja zastępuje dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące telepracy, a rozdział IIb w dziale drugim (zatrudnianie pracowników w formie telepracy) zostanie wykreślony z ustawy. Zgodnie jednak z przepisami przejściowymi, warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie, a także wykonywanie telepracy na podstawie wniosku pracownika, jest dopuszczalne nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.