Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym przygotowali senatorowie. Cel? Wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów o napędzie alternatywnym do celów służbowych związanych z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy. Powód? W wielu przedsiębiorstwach, a także instytucjach publicznych, używa się aut, które nie są własnością tych podmiotów.

Korzystanie z prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych jest dopuszczonym przez prawo wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą wyposażenie stanowiska pracy w niezbędne narzędzia jest obowiązkiem pracodawcy. Rozwój rynku samochodowego sprawia, że przybywa pojazdów o napędzie alternatywnym. Dziś przepisy określające zasady zwrotu kosztów ich nie obejmują.

Na razie skala problemu nie jest duża. Uwzględniając dynamikę sprzedaży tego typu samochodów oraz politykę klimatyczną UE polegającą na wspieraniu elektromobilności, można prognozować, że w kolejnych latach liczba pracowników będących właścicielami samochodów o napędzie alternatywnym, którzy potencjalnie mogliby używać ich także do celów służbowych, znacznie się zwiększy.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Czytaj więcej

Zwrot za jazdy elektrykiem w całości jest zwolniony z PIT