Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lutego 2022 r. (0113-KDIPT2-3.4011.1172.2021.1.NM).

Spółka jest pracodawcą spoza sfery budżetowej, który nie określił w regulaminie wynagradzania czy umowie o pracę warunków zwrotu pracownikom kosztów z tytułu podróży służbowej. W związku z tym, w spółce stosowane są zasady przewidziane w rozporządzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. ws. należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Spółka skierowała pytania dotyczące jej obowiązków jako płatnika przy wypłacie zwrotu kosztów podróży służbowej, możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania należności za czas takiej podróży oraz wysokości limitu przedmiotowego zwolnienia w przypadku korzystania przez pracownika z prywatnego samochodu elektrycznego.