Warunkami łącznymi, które należy spełnić, aby skorzystać z tej możliwości, jest spadek o co najmniej 50 proc. przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Uprawnienie wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi pozostaje bez zmian.

To uprawnienie jest korzystne dla podatników, którzy odczuwają znaczne konsekwencje wywołane pandemią Covid-19 i mają problemy związane z płynnością finansową. Co prawda nie rozwiąże ono problemu zadłużenia przedsiębiorców, jednak zmniejszy tempo wzrostu tego zadłużenia, przynajmniej wobec fiskusa.

Ulga ma zastosowanie do podatników, którzy:

1. ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19,

2. uzyskali w okresie rozliczeniowym przychody o co najmniej 50 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego.

W przypadku podatników, który rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., stosunek zmniejszenia przychodów o 50 proc. ustala się w odniesieniu do średnich przychodów uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Warunku z pkt 2 nie stosuje się, jeżeli podatnik:

- stosował w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,

- rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskał w tym okresie przychodów,

- rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Autorka jest doradcą podatkowym, kancelaria Ożóg Tomczykowski