Epidemia koronawirusa przyspieszyła rozwój telemedycyny. Podmioty z branży medycznej coraz częściej oferują pacjentom konsultacje przez telefon czy internet zamiast tradycyjnej wizyty w przychodni. Wykorzystują nowoczesne technologie informatyczne, które – jeśli są spełnione ustawowe warunki – pozwalają na skorzystanie z bardzo atrakcyjnych ulg podatkowych.

Platforma łącząca pacjentów z lekarzami

Potwierdzenie tego otrzymała od fiskusa (interpretacja nr 0111-KDIB1-3.4010.427. 2018. 1.BM) spółka, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla klientów biznesowych. Przykładem jest medyczna platforma informatyczna łącząca pacjentów z lekarzami. Platforma ta umożliwia pacjentom wyszukiwanie lekarzy i dostępnych terminów wizyt i rejestrację na wizyty. Jej celem jest też integracja rozwiązań z telemedycyny oraz automatyzacja procesu zarządzania centrami medycznymi. W razie potrzeby umożliwia też opłacanie wizyt przez pacjentów, którzy nie mają wykupionego abonamentu. Spółka powinna jednak wyłączyć z ulgi te części wynagrodzenia i składek ZUS, które nie są związane z prowadzeniem działalności B+R.

Czytaj także: Darowizna na walkę z koronawirusem da ulgę w PIT i CIT

Przypomnijmy, że ulga ta obejmuje nie tylko wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, ale również m.in. odpisy amortyzacyjne od sprzętu, np. komputerów. Choć obowiązuje od 2016 r., to na dużą skalę firmy skorzystały z niej dopiero w rozliczeniu za 2018 r. Od tego czasu mogą odliczyć 100 proc. wydatków ponoszonych w związku z działalnością badawczo-rozwojową. W praktyce odliczają je podwójnie: jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym oraz jako koszt kwalifikowany w uldze B+R.

To jeszcze nie koniec korzyści. W rozliczeniu za 2019 r. przedsiębiorcy mogą po raz pierwszy skorzystać z ulgi IP Box, która jest dopełnieniem ulgi B+R. Podatnik, który wytworzy własność intelektualną w działalności B+R, a następnie ją skomercjalizuje, zapłaci tylko 5 proc. zamiast 19 proc. podatku.

Podatku nie płaci się jednak od dochodu ze sprzedaży IP. Podstawą opodatkowania jest dochód pomnożony przez wskaźnik nexus, który wynosi maksymalnie 1. Wzór obliczenia – (a+ b) x 1,3/a + b+c+ d – jest tak skonstruowany, by promować podatników, którzy jak najwięcej wytwarzają sami.

Korzyść dla programisty

Skarbówka potwierdza w interpretacji nr 0112-KDIL3-3.4011.317.2019.2.AA, że z IP Box może skorzystać informatyk zajmujący się programowaniem platformy dla branży medycznej. Platforma, w której tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu uczestniczy wnioskodawca, pozwala użytkownikom przy pomocy telemedycyny przeprowadzać zdalne konsultacje lekarskie i otrzymywać leki na receptę bez wychodzenia z domu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wnioskodawca może zapłacić 5-proc. PIT od dochodu uzyskiwanego z przenoszenia autorskich praw majątkowych do tworzonego przez niego i rozwijanego oprogramowania.

Zgodnie jednak z objaśnieniami Ministerstwa Finansów do ulgi IP Box informatycy, którzy chcą rozliczyć w preferencyjny sposób dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego, powinni wystąpić o interpretację indywidualną. To dlatego, że według Ministerstwa Finansów w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości zdefiniowania pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego".

Zwolnienie z VAT

Fiskus potwierdza (między innymi w interpretacji nr 0114-KDIP4-2.4012. 106.2020.1. MC), że konsultacje online są zwolnione z VAT. Dotyczy to także porad dietetycznych udzielanych w celu poprawy stanu zdrowia i profilaktyki zachorowań.

Także Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł 5 marca 2020 r. (C-48/19), że telemedycyna może być objęta zwolnieniem z VAT, jeśli spełnione zostały inne przesłanki zwolnienia.

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy w MDDP

Przepisy podatkowe przewidują wiele preferencji dla firm technologicznych, w tym dla świadczących usługi telemedyczne. Podmioty z tej branży mogą odliczyć wydatki na prace B+R obejmujące wykorzystanie narzędzi informatycznych. Chodzi np. o rozwiązania techniczne do diagnostyki, do badań czy wizyt online. W rozliczeniu za 2019 r. mogą skorzystać z preferencyjnej 5-proc. stawki podatku od dochodów z praw własności intelektualnej (czyli IP). Poza tym, jeśli dana firma prowadzi prace w celu przeciwdziałania epidemii, to dzięki tarczy antykryzysowej może skorzystać z ulg w zaliczkach za poszczególne miesiące, nie czekając na rozliczenie roczne. Wymogi formalne korzystania z tych ulg nie są trudne do spełnienia. W razie wątpliwości warto wystąpić o interpretację podatkową.