W czwartek oficjalnie ogłoszono wyniki dziesiątej edycji zestawienia przyjazności podatkowej 189 państw. Jak podkreślali jego autorzy z Banku Światowego i firmy PwC, Polska od dwóch lat systematycznie unowocześnia system rozliczeń podatków. Znajduje to wyraźne odbicie w wynikach raportu. Przed dwoma laty zajmowaliśmy w nim 113. pozycję, a rok temu 87.

Taki skok to zasługa przede wszystkim elektronizacji rozliczeń. Pozwala ona bowiem zmniejszyć czas na rozliczenie podatków. A to właśnie jest jednym z trzech podstawowych czynników decydujących o pozycji w tym rankingu. W 2014 r. (bo tego okresu dotyczył raport) właściciel średniej firmy poświęcał na rozliczenia 271 godzin, a rok wcześniej 286.

Na znaczący awans Polski wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie z 18 do siedmiu płatności podatków w ciągu roku. Jak wyjaśniali autorzy zestawienia, nie oznacza to, że polski przedsiębiorca płaci różne podatki i zaliczki tylko siedem razy w roku. Na potrzeby rankingu uznano, że jeśli istnieje możliwość elektronicznego rozliczenia danego podatku, to nawet jeśli przedsiębiorca faktycznie płaci go np. co miesiąc, czyli 12 razy w roku – jest to liczone jako jedna płatność.

W ten sposób, dzięki wprowadzeniu elektronicznych deklaracji dla przedsiębiorców, Polska znacznie obniżyła ten wskaźnik i poprawiła ogólny wynik. Średnia światowa tego współczynnika wynosi bowiem 25,6, a w Europie 11,5.

Ogólna wysokość obciążeń podatkowych w Polsce to 40,3 proc. przychodu. Nie odbiegamy tutaj od europejskiej średniej, wynoszącej 40,6 proc.

Na obniżkę podatków się u nas nie zanosi, ale w kolejnych edycjach rankingu nasz kraj ma szansę poprawić swoją pozycję dzięki dalszej elektronizacji rozliczeń.

Jak zauważył Tomasz Barańczyk, szef działu podatkowego PwC w Polsce, w bieżącym roku (nieuwzględnianym w rankingu) elektronizacja rozliczeń poszła jeszcze dalej, a to może jeszcze bardziej skrócić czas poświęcany sprawom fiskalnym.

Autorzy raportu podkreślają, że przyjazny system podatkowy wpływa na dobre postrzeganie danego kraju wśród inwestorów.

– Im trudniej płacić podatki w danym kraju, tym częściej przedsiębiorcy wskazują korupcję jako problem – zauważył Augusto Lopez-Claros z Banku Światowego.