MFW: światowa gospodarka solidna, ale może być lepiej

Gospodarka światowa jest w lepszym stanie niż zakładano — uważa szefowa MFW przed wiosennym zgromadzeniem generalnym MFW i Banku Światowego. Europejskie firmy potwierdzają w ankiecie EBC skromne ożywienie gospodarki. BŚ uważa, że gospodarka 6 krajów bałkańskich będzie rosnąć w 2024-25 r., ale muszą przyspieszyć tempo reform, by zbliżyć się do Unii Europejskiej.

Publikacja: 14.04.2024 09:33

Dyrektor generalna MFW Kristalina Georgiewa

Dyrektor generalna MFW Kristalina Georgiewa

Foto: AFP

Dyrektor generalna MFW Kristalina Georgiewa w tradycyjnym wystąpieniu przed wiosennymi obradami Funduszu i Banku Światowego (od 16 kwietnia) wyraziła zadowolenie z solidniejszego stanu gospodarki światowej niż zakładano, zwłaszcza dzięki większemu ożywieniu w USA i w kilku krajach zaliczanych do wschodzących rynków.

- Właściwe decyzje polityczne określą przyszłość światowej gospodarki. Jak ta dekada zostanie zapamiętana, jako burzliwe lata dwudzieste, letnie z małym wzrostem i powszechnym niezadowoleniem czy jako lata przeobrażeń, szybkich postępów technologicznych dla dobra ludzkości — uznała na wstępie.

Jej zdaniem, odporność światowej gospodarki wynikająca z solidnych podstaw w skali makro była wspierana prężnymi rynkami pracy także dzięki imigracji w krajach o starzejącym się społeczeństwie. Uniknęliśmy recesji i okresu stagflacji. Ale nadal jest wiele powodów do niepokoju — dodała Georgiewa.

Sytuacja stała się trudniejsza. Napięcia zwiększają ryzyko fragmentacji gospodarki, perspektywy wzrostu malały od czasu globalnego kryzysu finansowego, inflacja nie została pokonana, fiskalne bufory wyczerpały się, a dług rośnie komplikując finanse publiczne w wielu krajach. Nadal odczuwamy skutki pandemii, która kosztowała 3,3 bln dolarów, a znaczna część tego przypadła na najuboższe kraje.

Szefowa MFW uważa, że koniecznym warunkiem pobudzenia gospodarki światowej są właściwe decyzje polityczne dotyczące walki z inflacją i zadłużeniem, promujące przekształcanie gospodarki, przyspieszające wydajność, integrację i trwały wzrost.

Jej zdaniem, wiele zrobiono w walce z inflacją dzięki polityce walutowej banków centralnych, które muszą starannie podejmować decyzje dotyczące stóp procentowych opierając się na dostępnych danych. Powinny być odporne na apele o zbyt wczesne obniżanie stóp, bo to może wywołać nową inflację. Z kolei zbyt długie czekanie z tym może osłabić działalność gospodarczą.

Kristalina Georgiewa zwróciła się do polityków o odtworzenie buforów finansowych w budżetach, mocno zmniejszonych po kolejnych kryzysach. Wyższe stopy mają wpływ na dług, jego obsługa tego pochłonie w tym roku ok. 5 proc. przychodów w krajach rozwiniętych i niemal 14 proc. w krajach najuboższych. W krajach najbardziej zadłużonych konieczna jest restrukturyzacja długu. Mimo ograniczeń budżetowych kraje powinny jednocześnie podejmować działania pobudzające wzrost, zachęcać do przekształceń gospodarki z wykorzystaniem technologii cyfrowych i zmniejszaniem zagrożeń dla klimatu — uważa szefowa MFW.

Gospodarka strefy euro ożywia się

Największe firmy strefy euro uznały w okresowej ankiecie EBC, że trwa nieśmiałe i niejednolite ożywienie, bo rośnie konsumpcja, a hamulcami są nadal małe inwestycje i napięty rynek pracy. „Ze wszystkich kontaktów wynikała podobna ocena stopniowego choć skromnego ożywienia działalności w ciągu roku. Ostatni cykl pozbywania się zapasów dobiegł końca, pojawiły się pierwsze oznaki wzrostu zaufania konsumentów” — stwierdził EBC po wysłuchaniu przedstawicieli 57 największych firm.

Producenci artykułów konsumpcyjnych mówili o rozsądnym wzroście, firmy od półproduktów o stabilizacji a nawet o wzroście popytu. Zaczął też rosnąć popyt na elektronikę użytkową. Przygnębieni byli natomiast przedstawiciele handlu detalicznego i producenci żywności, którzy nie odczuli jeszcze większej zmiany.

Bałkany muszą przyspieszyć reformy

Wzrost gospodarki 6 krajów bałkańskich: Albanii, Bośni, Kosowa, Czarnogóry, Północnej Macedonii i Serbii wyniesie w tym roku 3,2 proc., a w 2025 r. 3,5 proc., wróci do poziomu sprzed pandemii, ale będzie nadal za mały, aby mogły zbliżyć się do krajów UE — stwierdził Bank Światowy w wiosennym raporcie. Poprawił o 0,2 pkt proc. wzrost dla tego regionu na podstawie ostrożnego optymizmu, że udało mu się zapanować nad wstrząsami z okresu pandemii. Mniejsze inwestycje i gorsza wymiana handlowa ze strefą euro będą czynnikami hamującymi rozwój — ocenił BŚ.

Inflacja w regionie zmalała z 14,3 proc. w styczniu 2023 do 5,1 proc. w grudniu 2023, ale ten spadek był różny, w Bośni do 2,2 proc., a w Serbii do 7,6 proc. PKB per capita wynosi prawie 40 proc. średniej w Unii, kraje tego regionu muszą uruchomić wiele reform., aby zmniejszyć lukę w rozwoju względem Unii, do której chcą wstąpić — uznali autorzy raportu.

Dyrektor generalna MFW Kristalina Georgiewa w tradycyjnym wystąpieniu przed wiosennymi obradami Funduszu i Banku Światowego (od 16 kwietnia) wyraziła zadowolenie z solidniejszego stanu gospodarki światowej niż zakładano, zwłaszcza dzięki większemu ożywieniu w USA i w kilku krajach zaliczanych do wschodzących rynków.

- Właściwe decyzje polityczne określą przyszłość światowej gospodarki. Jak ta dekada zostanie zapamiętana, jako burzliwe lata dwudzieste, letnie z małym wzrostem i powszechnym niezadowoleniem czy jako lata przeobrażeń, szybkich postępów technologicznych dla dobra ludzkości — uznała na wstępie.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Ukraina kupi broń za rosyjskie pieniądze. Bruksela odmraża aktywa Banku Rosji
Materiał Promocyjny
Unia Europejska wspiera rozwój nowoczesnych sieci dystrybucji energii w Polsce Wschodniej
Gospodarka
Elisabetta Falcetti: Nowa strategia EBOiR-u dla Polski tuż-tuż
Gospodarka
Alexander von zur Muehlen, Deutsche Bank: Europa potrzebuje głębszej integracji, żeby konkurować o kapitał
Gospodarka
Polska zmniejszyła dystans do Niemiec. Ile w tym zasługi UE? Jest analiza EBOR