Sublicencje w CIT: o źródle należności nie przesądza decyzja przedsiębiorcy

Należności z sublicencji to przychody z zysków kapitałowych. Dla takiej kwalifikacji nie ma znaczenia, czy znaki stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne.

Publikacja: 25.01.2024 07:36

Sublicencje w CIT: o źródle należności nie przesądza decyzja przedsiębiorcy

Foto: Adobe Stock

W środę Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką o sposób opodatkowania kwot za sublicencje.

Kością niezgody w sprawie była wykładnia art. 7b ustawy o CIT. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest polskim podatnikiem CIT, ale funkcjonuje w międzynarodowej, scentralizowanej grupie, która jest największym zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców w Europie. Spółki centralne odpowiedzialne są za rozwój sieci oraz sieci sklepów prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców.

Spółka tłumaczyła, że jako zarządzający z ramienia grupy dysponuje wyłącznym prawem do dwóch znaków towarowych na terenie kraju. Pełni również funkcję odpowiedzialnego za tworzenie systemu franchisingowego. Podkreśliła, że znaki nie stanowią dla niej wartości niematerialnych i prawnych ani nie są przez nią amortyzowane.

Czytaj więcej

Licencja end user jako wartość niematerialna i prawna

Jej wątpliwości miały związek z umową licencyjną na korzystanie ze znaków. A chciała potwierdzenia, że należności z sublicencji nie są dla niej przychodem z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ustawy o CIT. Co miało wynikać z faktu, że znaki nie są przez nią amortyzowane.

Fiskus z tym się nie zgodził. Zauważył, że sporne prawa majątkowe – co do zasady – mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne. Przypomniał również, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się te z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika. W ocenie fiskusa udzielenie przez spółkę sublicencji nie jest objęte wyłączeniem z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o CIT. I przychody z sublicencji zaliczył do zysków kapitałowych.

Spółka upierała się przy swoim i ostatecznie przekonała do swoich racji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Ten uznał, że przychodami z zysków kapitałowych mogą być jedynie te z licencji stanowiących podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne.

To orzeczenie skasował i merytorycznie przesądził jednak NSA. Nie zgodził się, że należności z licencji, które nie są amortyzowanymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, nie mogą być przychodami z zysków kapitałowych.

NSA zauważył, że w ustawie o CIT występuje dualizm pozwalający na zaliczenie przychodów z licencji do dwóch źródeł. W tym sporze rację przyznał jednak fiskusowi. Nie przekonał go tok rozumowania, że o charakterze spornych należności decyduje to, jak ustalane są przychody uiszczane na rzecz spółki dominującej.

Jak zauważył bowiem sędzia NSA Jerzy Płusa, o tym, czy coś jest przychodem z kapitałów pieniężnych, przesądza obiektywny charakter. Nie może być to oparte na dość subiektywnej kwestii, czy ktoś korzysta z amortyzacji czy nie. Poza tym nie wynika to z przepisów.

Wyrok jest prawomocny.

W środę Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką o sposób opodatkowania kwot za sublicencje.

Kością niezgody w sprawie była wykładnia art. 7b ustawy o CIT. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest polskim podatnikiem CIT, ale funkcjonuje w międzynarodowej, scentralizowanej grupie, która jest największym zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców w Europie. Spółki centralne odpowiedzialne są za rozwój sieci oraz sieci sklepów prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego