Są szanse na odzyskanie daniny od przewozu aut

Czasowa rejestracja samochodu na wniosek, której celem jest tylko transport w Polsce do dalszej odsprzedaży w innym państwie członkowskim, nie przekreśla prawa do żądania zwrotu akcyzy.

Publikacja: 30.10.2023 07:44

Są szanse na odzyskanie daniny od przewozu aut

Foto: Adobe Stock

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną spółki, której fiskus odmówił zwrotu akcyzy od dostawy wewnątrzwspólnotowej dziewięciu samochodów osobowych.

Spór zaczął się w lipcu 2019 r., gdy spółka wniosła o zwrot ponad 55 tys. zł akcyzy od 48 aut. Do wniosku załączono: faktury potwierdzające ich zakup w kraju wraz z potwierdzeniem zapłaty, a także faktury dokumentujące ich sprzedaż w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz za transport.

Fiskus część daniny oddał, ale ostatecznie nie od wszystkich. A miało to wynikać z czasowej ich rejestracji. Jak tłumaczył fiskus, uprzednia rejestracja samochodów stanowi przeszkodę w zwrocie podatku akcyzowego. Urzędnicy uznali zaś, że ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadza żadnego zróżnicowania na rejestrację czasową albo stałą. Auta podatniczki zostały zarejestrowane na terytorium kraju przed dokonaniem dostaw wewnątrzwspólnotowych, więc zwrot akcyzy jest nienależny.

Czytaj więcej

Akcyza: system w powijakach, ale zmiany dot. wódki uchwalono błyskawicznie

Spółka nie złożyła broni. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przekonywała, że fiskus bezprawnie zrównał pojęcie i konsekwencje rejestracji czasowej z rejestracją stałą. Tymczasem celem rejestracji czasowej spornych pojazdów był wyłącznie ich transport w kraju celem dalszej odsprzedaży, więc do rzeczywistej konsumpcji samochodów nie doszło na terytorium Polski.

To nie przekonało jednak warszawskiego WSA, który uznał, że nawet czasowa rejestracja wyłącza prawo do uzyskania zwrotu.

Na sprawę inaczej spojrzał dopiero NSA. Uznał bowiem, że należy odróżnić rejestrację czasową z urzędu, której celem jest korzystanie z auta na terenie kraju, od rejestracji czasowej na wniosek.

Zdaniem sądu w spornym przypadku literalna wykładnia przepisów nie jest wystarczająca. Należy przy niej uwzględnić cel i zasady akcyzy. Przede wszystkim, że jest to podatek jednofazowy, a poza tym obciąża konsumpcję. Dlatego, jak zauważyła sędzia sprawozdawca Elżbieta Olechniewicz, żeby można było mówić o opodatkowaniu akcyzą, musi dojść do konsumpcji.

NSA odwołał się do wyroku TSUE z 17 maja 2023 r. w sprawie C-105/22, w którym znalazła się również wypowiedź o konieczności odróżnienia rejestracji czasowej z rzędu od tej na wniosek, umożliwiającej wywóz pojazdu za granicę. To jednoznacznie wskazuje na konieczność zróżnicowania skutków stosowania art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym rejestracji w celu trwałego dopuszczenia do ruchu na terytorium kraju od czasowej rejestracji w celu przemieszczenia samochodu poza granice kraju. A o ten ostatni chodziło w spornej sprawie.

Niemniej NSA zastrzegł, że w przypadku rejestracji czasowych na wniosek konieczne jest badanie jej celu. Nie ma więc pełnego automatyzmu w prawie do zwrotu akcyzy, a otwiera to drogę do wnoszenia o to do fiskusa.

Wyrok jest prawomocny. Sygnatura akt: I FSK 1658/21

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną spółki, której fiskus odmówił zwrotu akcyzy od dostawy wewnątrzwspólnotowej dziewięciu samochodów osobowych.

Spór zaczął się w lipcu 2019 r., gdy spółka wniosła o zwrot ponad 55 tys. zł akcyzy od 48 aut. Do wniosku załączono: faktury potwierdzające ich zakup w kraju wraz z potwierdzeniem zapłaty, a także faktury dokumentujące ich sprzedaż w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz za transport.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości