TSUE rozstrzygnie spór o podatek od nieruchomości od terenów kolejowych

Infrastruktura kolejowa może być zwolniona z podatku od nieruchomości. Ale fiskus twierdzi, że ulgi nie stosujemy, bo nie ma zgody Komisji Europejskiej.

Publikacja: 20.04.2023 03:00

TSUE rozstrzygnie spór o podatek od nieruchomości od terenów kolejowych

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny nie wyjaśnił, czy prywatne bocznice kolejowe mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zdecydował, że polskimi przepisami powinien się zająć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczy spółki, która ma własną bocznicę kolejową. Wykorzystuje ją do prowadzonej działalności. Może ją także udostępniać licencjonowanym przewoźnikom.

Ulga z wątpliwościami

Chciała skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Powołała się na art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym do końca 2022 r.). Z przepisu tego wynika, że z daniny zwolnione są grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym.

– Zwolnienie w tym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i od początku były spory o jego zakres. Chodziło o to, czy cała działka jest zwolniona z podatku, jeśli infrastruktura kolejowa zajmuje tylko jej część. Fiskus twierdził, że nie. Po tym, jak sądy zaczęły orzekać na korzyść podatników, znalazł sobie inny argument – tłumaczy Rafał Kran, doradca podatkowy w MDDP, pełnomocnik spółki.

Czytaj więcej

Paweł Banasik: Zmiany w opodatkowaniu infrastruktury kolejowej

Otóż urzędnicy uznali, że nie wolno stosować preferencji, bo przepisy, które ją wprowadziły, nie zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej. Twierdzą, że zwolnienie może stanowić formę pomocy publicznej. A na jej przyznawanie musi być zgoda KE. Dopóki jej nie ma, ulga powinna być zawieszona.

Tak też było w sprawie spółki posiadającej bocznicę. Prezydent miasta, do którego zwróciła się o interpretację, nie zgodził się na zwolnienie. Sprawa trafiła do NSA, a ten skierował ją do TSUE.

Szansa na zwroty

– Na wynik sporu o bocznice kolejowe czekają zakłady przemysłowe, fabryki i gminy. Gra idzie o miliony złotych – mówi Rafał Kran. Podkreśla, że podmioty, które płaciły podatek, po korzystnym wyroku Trybunału będą mogły go odzyskać. Warunkiem jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. – Jeśli jednak orzeczenie TSUE będzie niekorzystne dla podatników, gminy mogą zwrócić się po daninę do tych, którzy jej nie płacili – wyjaśnia Rafał Kran.

Sygnatura akt: III FSK 3/22

Nowelizacja przepisów
Zakres preferencji się zmienił

Nowelizacja art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal- nych, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., zmieniła zakres zwol- nienia. Ustawodawca wprowadził zasadę, że nieruchomości korzystają z preferencji tylko w części zajętej do wykonywania działalności kolejowej. Obecnie przepis stanowi, że zwolnione z podatku są grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej (w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym) lub obiektu infrastruktury usługowej (w rozumieniu art. 4 pkt 51), w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury (o których mowa w art. 5 ust. 1) lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej (o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2). Ulga przysługuje, jeżeli infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są udostępniane przewoźnikom kolejowym lub wykorzystywane do przewozu osób. A także wtedy, gdy infrastruktura tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm lub stanowi infrastrukturę nieczynną. Co ważne, część tego przepisu będzie stosowana od 1 stycznia 2024 r.

Naczelny Sąd Administracyjny nie wyjaśnił, czy prywatne bocznice kolejowe mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zdecydował, że polskimi przepisami powinien się zająć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczy spółki, która ma własną bocznicę kolejową. Wykorzystuje ją do prowadzonej działalności. Może ją także udostępniać licencjonowanym przewoźnikom.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt