Mając na uwadze liczne zmiany przepisów podatkowych, wprowadzone przez polskiego ustawodawcę w ramach tzw. Polskiego Ładu, podatnicy już teraz powinni przeanalizować swoją sytuację uwzględniając znowelizowane regulacje.

Poniżej omawiam najważniejsze zmiany podatkowe, o których należy pamiętać przygotowując zeznanie CIT-8 za 2022 r.