Sąd: ograniczanie wydatków w firmie to też dbanie o przychody

Pieniądze wypłacone w związku z polubownym rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem, którego nie można już „legalnie” zwolnić z uwagi na okres ochronny przed emeryturą, są kosztem.

Publikacja: 15.02.2023 07:39

Sąd: ograniczanie wydatków w firmie to też dbanie o przychody

Foto: Adobe Stock

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok dla firm, które szukają racjonalnych oraz legalnych sposobów ograniczania wydatków. Uznał, że taki wydatek może być kosztem podatkowym.

Sprawa dotyczyła spółki z branży tekstylnej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że jest producentem m.in. spodni dżinsowych. A jej wątpliwości dotyczyły rozwiązania umowy o pracę z jednym z pracowników. Z wniosku wynikało, że kobieta była zatrudniona w firmie na czas nieokreślony od 2003 r. W wyniku zmian organizacyjnych w grupie jej stanowisko zostało jednak zlikwidowane, bez możliwości zaoferowania innego.

Wtedy okazało się, że umowa o pracę nie może być już rozwiązania w zwykłym trybie, bo kobieta weszła w wiek przedemerytalny i korzysta ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem z art. 39 kodeksu pracy. Niemniej spółka podjęła negocjacje w celu zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę – co się udało.

Za zgodę na zakończenie współpracy oraz zaspokojenie roszczeń wypłaciła przyszłej emerytce odszkodowanie. Uważała, że taki wydatek może być jej kosztem w CIT, bo przy takim rozwiązaniu zamiast wynagrodzenia za co najmniej 47 miesięcy, zapłaciła równowartość ok. 30 pensji.

Fiskus nie kwestionował, że decyzja spółki była racjonalna, ale zgody na zaliczenie wydatku w koszty nie dał. Jego zdaniem celem wydatku na rzecz byłego pracownika nie jest bowiem uzyskanie przychodu ani zachowanie czy zabezpieczenie jego źródła.

Czytaj więcej

Odszkodowanie wypłacone pracownikom a koszty uzyskania przychodów

Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Odwołując się do uchwały siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. (II FPS 2/12), przypomniał, że przedsiębiorca dąży nie tylko do maksymalizacji przychodów, ale i minimalizacji strat. Zdaniem sądu działania skarżącej służyły zmniejszaniu – ujmowanych globalnie – kosztów i wydatków. Były uzasadnione ekonomicznie, racjonalne i celowe.

Ostatecznie to, że sporne odszkodowanie należy uznać za koszt jako wydatek mający na celu zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów, potwierdził też NSA. Nawet, bowiem jeśli bezpośrednio nie zmierza do osiągnięcia przychodu, to był celowy i racjonalny z gospodarczego punktu widzenia oraz pozytywnie wpływa na wielkość osiąganych przez spółkę przychodów, który nie musi przejawiać się w ich zwiększeniu. Jak zauważyła sędzia sprawozdawca Agnieszka Olesińska, spółka ponosi sporny wydatek, aby uniknąć innego, większego.

NSA podkreślił, że kwota nazwana odszkodowaniem nie mieści w się w żadnej kategorii wyłączonej z kosztów. I co istotne, rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem nie stanowiło naruszenia, bo miało charakter polubowny. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1697/20

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok dla firm, które szukają racjonalnych oraz legalnych sposobów ograniczania wydatków. Uznał, że taki wydatek może być kosztem podatkowym.

Sprawa dotyczyła spółki z branży tekstylnej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że jest producentem m.in. spodni dżinsowych. A jej wątpliwości dotyczyły rozwiązania umowy o pracę z jednym z pracowników. Z wniosku wynikało, że kobieta była zatrudniona w firmie na czas nieokreślony od 2003 r. W wyniku zmian organizacyjnych w grupie jej stanowisko zostało jednak zlikwidowane, bez możliwości zaoferowania innego.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt