We wrześniu 2021 r. podatnik wystąpił o interpretację przepisów o PIT w zakresie tzw. ulgi IP Box. Wyjaśnił, że od 1 czerwca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi na zasadach ogólnych. Nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego. A jego firma zajmuje się wytwarzaniem, rozwijaniem oraz ulepszaniem programów komputerowych, które według prawa autorskiego są utworami. Chciał się upewnić m.in. czy podejmowana przez niego działalność polegająca na tworzeniu oprogramowań czy ich części, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38–40 ustawy o PIT, prawa autorskie do nich są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, i przede wszystkim czy ma prawo do 5 proc. stawki PIT, czyli tzw. IP Box.