Eksperci firmy doradczej Vialto Partners przedstawili na poniedziałkowej konferencji wyliczenia dotyczące obciążeń podatkowych Ukraińców pracujących w Polsce. Okazuje się, że dla części cudzoziemców korzystniejsza może być polska rezydencja podatkowa.

W Ukrainie obowiązuje stawka liniowa 18 proc. plus 1,5 proc. podatku militarnego. Nie ma kwoty wolnej, a składki płaci jedynie pracodawca. Z wyliczeń Vialto Partners wynika, że osoba osiągająca roczne przychody 40 tys. zł brutto na podstawie polskiej umowy o pracę (będąca polskim rezydentem) uzyska wynagrodzenie netto 31 227.56 zł. Przy tych samych przychodach wynagrodzenie z ukraińskiej umowy o pracę wyniesie 32 tys. zł. Całkowite obciążenia w Polsce są więc porównywalne do ukraińskich (dla ukraińskich rezydentów).

Czytaj więcej

Łatwo popełnić błąd w rozliczeniu Ukraińców

– W niektórych przypadkach imigranci z Ukrainy będący polskimi rezydentami podatkowymi mogą mieć mniejsze obciążenia podatkowe niż ukraińscy rezydenci – mówi Joanna Narkiewicz-Tarlowska, dyrektor w Vialto Partners.

Przy rocznych przychodach 78 461 zł z polskiej umowy o pracę korzystniej jest być polskim rezydentem podatkowym, gdyż uzyska on wynagrodzenie 61 610,64 zł netto. Ukraiński rezydent uzyska netto 39 082.32 zł (do przychodów ukraińskich rezydentów wlicza się otrzymaną w Polsce pomoc humanitarną oraz 500+).