Jak rozliczać domki letniskowe, kajaki, żaglówki, szybowce czy inne rzeczy wykorzystywane w biznesie tylko przez kilka miesięcy w roku? Jeżeli są to firmowe środki trwałe, trzeba je amortyzować. Ale tylko w okresie ich używania.

Do wyboru są dwa sposoby rozliczenia. Miesięczny odpis można wyliczyć, dzieląc roczną kwotę amortyzacji przez:

– liczbę miesięcy w sezonie albo

– 12 miesięcy w roku.

Przy pierwszej metodzie wysokość odpisów zaliczanych do podatkowych kosztów będzie taka sama jak przy amortyzacji przez cały rok. Przy drugiej rozliczenie kosztów znacznie się wydłuży. Decyzja w sprawie wyboru metody naliczania odpisów należy do przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że nie ma co się spieszyć z amortyzacją, jeśli firma ma podatkowe straty. I jest ryzyko, że nie zdąży ich rozliczyć przez pięć lat.

Bez względu na wybór metody sezonowy środek trwały amortyzujemy tylko w miesiącach jego wykorzystywania.

Czytaj więcej

Jak amortyzować domek kempingowy i kajak

Przykład:

Firma X od maja do września oferuje turystom loty szybowcem. Kupiła go za 30 tys. zł. Roczna stawka amortyzacyjna to 20 proc. Firma może w 2022 r. zaliczyć do kosztów odpisy amortyzacyjne w wysokości:

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

– pierwsza metoda: 6 tys. zł (1,2 tys. zł x 5 miesięcy). Miesięczny odpis ustala, dzieląc roczną kwotę odpisów przez liczbę miesięcy w sezonie [(30 tys. zł x 20 proc.) : 5];

– druga metoda: 2,5 tys. zł (500 zł x 5 miesięcy). Wysokość miesięcznego odpisu wynika z podzielenia rocznej kwoty odpisów przez 12 miesięcy w roku [(30 tys. zł x 20 proc.) : 12].

Nie każdy firmowy sprzęt trzeba amortyzować. Rzeczy do 10 tys. zł można bezpośrednio zaliczyć do kosztów PIT/CIT bez konieczności wpisywania do ewidencji środków trwałych i naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Przykład:

Pan Kowalski kupił kilka kajaków, które zamierza wypożyczać letnikom. Kosztowały od 2 do 3 tys. zł. Nie trzeba ich amortyzować. Zakupy można od razu rozliczyć w podatkowych kosztach.

Przepisy przewidują też możliwość jednorazowej amortyzacji niektórych fabrycznie nowych środków trwałych do 100 tys. zł. A także jednorazową amortyzację niektórych rzeczy nabywanych przez małych podatników i firmy rozpoczynające działalność – tutaj limit wynosi 50 tys. euro rocznie. Przykładowo w jednej z interpretacji fiskus zgodził się na jednorazową amortyzację jachtu, który ma być sezonowo wynajmowany.