Sprawa dotyczyła blokady rachunków bankowych spółki, czyli tzw. STIR. A trafiła do sądu administracyjnego, gdy szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), postanowieniem z 4 sierpnia 2021 r. utrzymał w mocy jej przedłużenie na ponad 2,5 mln zł na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące.

Skarga spółki w pierwszej instancji okazała się skuteczna. Co prawda Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że tzw. blokada krótka była uzasadniona.