Ulga na powrót to rozwiązanie, którego popularność wśród podatników będzie prawdopodobnie wzrastać. Coraz większa liczba pracujących i mieszkających w Polsce cudzoziemców, jak też Polaków powracających z emigracji spowoduje, iż więcej osób będzie kwalifikować się do skorzystania z tego rozwiązania.

Zwolnienie z podatku