Bartłomiej Mertin

Rewolucja w podatkach obejmuje również zarobki Ukraińców

Zmiany wynikające z Polskiego Ładu wpływają także na podatkowe rozliczenie pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy. Sprawę komplikuje to, że nie zawsze wynagrodzenie takiej osoby podlega opodatkowaniu w Polsce.

Ulga na powrót zachętą do podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca

Przy rekrutacji personelu z zagranicy jedną z kart przetargowych dla pracodawcy może być zwolnienie z podatku do 85 528 zł rocznie przez cztery lata. Taką ulgę płatnik stosuje na wniosek podatnika, bez weryfikacji, czy spełnia on ustawowe warunki.

Kilka wypłat w miesiącu komplikuje stosowanie ulgi dla klasy średniej

Jeśli pracownik poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzyma premię, nagrodę czy dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaliczkę na podatek za ten miesiąc trzeba przeliczyć uwzględniając wszystkie wypłaty.

Samozatrudnienie z ryczałtem nie zawsze się opłaca

Część etatowych specjalistów i menedżerów, którzy mają stracić na Polskim Ładzie, myśli o przejściu na samozatrudnienie opodatkowane ryczałtem. Nie zawsze jest to jednak możliwe czy korzystne.