W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który chciał odzyskać ponad 200 tys. zł nadpłaconego PIT.

Spór dotyczył 2012 r. Skarżący od 1 stycznia do 22 listopada 2012 r. był komandytariuszem w spółce komandytowej. Od 23 listopada 2012 r. firma została przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną, w której były komandytariusz został akcjonariuszem. Podatnik podkreślał, że w 2012 r. nie została podjęta uchwała o wypłacie dywidendy w s.k.-a. W 2012 r. za miesiące od stycznia do listopada uiszczał jednak zaliczki, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT od dochodów uzyskanych jako komandytariusz.

Ostatecznie udziałowiec doszedł do przekonania, że w zeznaniu pierwotnym powinien wykazać nadpłatę. W jego ocenie nienależnie bowiem uiszczał podatek z tytułu bycia komandytariuszem.

Odwołał się do uchwały NSA z 20 maja 2013 r. (II FPS 6/12)oraz interpretacji ogólnej ministra finansów z 11 maja 2012 r. (DD5/033/1/12/KSM/DD-125). W ich świetle akcjonariusz s.k.-a. podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy wspólnicy podejmą uchwałę o podziale zysku, a w jego przypadku w 2012 r. taka nie została podjęta. Skoro nie otrzymał dywidendy z s.k.-a. ani nawet nie przyznano mu prawa do niej, to nie powstał u niego żaden przychód.

Fiskus pozostał głuchy na wniosek o nadpłatę. Tłumaczył, że sukcesja praw i obowiązków podmiotu przekształcanego w jego następcę prawnego dotyczy spółek, a nie ich wspólników. Przekształcenie spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną w trakcie roku podatkowego nie zwalnia wspólników tej pierwszej z obowiązku zapłaty zaliczek na dotychczasowych (tj. sprzed przekształcenia) zasadach, jak również uwzględnienia tych dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym.

Najpierw stanowisko niekorzystne dla wnioskodawcy potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W jego ocenie ciążący na wspólnikach obowiązek odprowadzenia zaliczek miesięcznych oraz nakaz złożenia rozliczenia rocznego i zapłaty podatku jest niezależny od prawa do żądania podziału i wypłaty całości zysku z końcem roku obrotowego. Obowiązek uiszczenia zaliczek nie zostaje uchylony, jeśli po zakończeniu roku obrotowego wspólnik nie zażąda podziału zysku. Fiskus nie zgodził się też, że przekształcenie spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną skasowało obowiązek zapłaty zaliczek w 2012 r. i przesunęło moment powstania przychodu i zapłaty zaliczki do dnia wypłaty dywidendy akcjonariuszowi.

Ostatecznie rację fiskusowi przyznał NSA. Podkreślił, że od stycznia do listopada 2012 r. skarżący uzyskiwał zyski ze spółki komandytowej – był to przychód z działalności. Miał też obowiązek odprowadzania zaliczek. Te stanowiły podatek należny i faktu tego nie zmienia przekształcenie.

Jak wskazała sędzia NSA Jolanta Sokołowska, duże znaczenie w sprawie miał fakt, że zaliczki były odprowadzane na poczet przychodu, a nie zysku. Inaczej mówiąc, były to zaliczki od rzeczywiście uzyskanego przychodu.

Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

sygnatura akt: II FSK 1972/14

 
 »  Editorial  »  Edit story