Izba Skarbowa w Katowicach rozstrzygnęła w interpretacji kwestię rozliczenia abonamentów opłaconych z góry, choć niewykorzystanych.

Sprawa dotyczyła spółki, która nabyła abonament umożliwiający zorganizowanie wielu imprez w centrum konferencyjno-biznesowym. Umowa została zawarta na okres od lipca 2014 r. do końca 2015 r. Spółka wniosła opłatę z góry. Zakładała, że wykorzysta cały przysługujący jej abonament, jednak ze względów biznesowych zorganizowała tylko jedną imprezę. Chciała się upewnić, czy wartość niewykorzystanego abonamentu może uznać za koszt uzyskania przychodów. Zapytała, czy podlega on odliczeniu w dacie ujęcia w księgach rachunkowych, tj. na koniec okresu obowiązywania umowy, czyli w grudniu 2015 r. Zaznaczyła, że poniesiony przez nią wydatek ma związek z działalnością biznesową.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał jej stanowisko za prawidłowe. Wyjaśnił, że skoro wydatków na abonament nie można bezpośrednio przypisać do konkretnych przychodów, to będą one stanowić tzw. koszty pośrednie. Momentem poniesienia tych kosztów będzie data ich ujęcia w księgach na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego. W efekcie, skoro niewykorzystaną część abonamentu spółka ujęła w księgach rachunkowych w grudniu 2015 r., to również w CIT odliczy koszt za grudzień 2015 r.

numer interpretacji: IBPB-1-2/4510-649/16-1/JW