Izba Skarbowa w Katowicach potwierdziła, że zakup auta do majątku prywatnego nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Z pytaniem zwrócił się doradca podatkowy, który od czterech lat prowadzi działalność gospodarczą w postaci usług doradztwa. W 2012 r. w ewidencji środków trwałych ujął samochód, który wciąż wykorzystuje na potrzeby działalności. Teraz zamierza nabyć do majątku prywatnego jeden lub dwa używane samochody osobowe, które będą wykorzystywane na cele prywatne jego i jego rodziny. Chce wyszukać ofertę w Niemczech i tam kupić auto osobiście. Zapytał, czy nabycie w Niemczech i przemieszczenie w ramach majątku prywatnego do Polski będzie uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż niezależnie od faktu, że wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zakup pojazdu na własne potrzeby nie podlega VAT. To dlatego, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o VAT z WNT mamy do czynienia, gdy nabywca i dostawca są podatnikami, a towary mają służyć działalności gospodarczej nabywcy.

– Organ podatkowy potwierdził tym brzmienie przepisów. Ma to duże znaczenie praktyczne dla podatników, gdyż niejednokrotnie fiskus dąży do rozszerzenia stosowania przepisów, co może skutkować opodatkowaniem czynności niepodlegających VAT – mówi Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy w Rödl & Partner w Krakowie.

– Warunkiem opodatkowania VAT jest, by nabywca działał jako podatnik w stosunku do danej transakcji. Jeśli nabywa towar do majątku prywatnego, to nabycie i ewentualna dalsza odsprzedaż nie podlegają w ogóle regulacjom o VAT. O tym, czy osoba fizyczna prowadzi daną transakcję w ramach majątku prywatnego czy w ramach działalności gospodarczej, decydują przesłanki obiektywne – dodaje.

Numer interpretacji: IBPP1/4512-399/16/LSz