Ochrona pracowników przed smogiem w firmowych kosztach

Spółka odliczy wydatki na zakup masek antysmogowych wraz z filtrami i oczyszcze powietrza do biura (miejsca pracy). Z rachunku podatkowego wykluczone są natomiast urządzenia przekazane zatrudnionym do domowego użytku.

Aktualizacja: 20.08.2017 08:32 Publikacja: 20.08.2017 00:01

Ochrona pracowników przed smogiem w firmowych kosztach

Foto: Fotolia

Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2017 r. (0114-KDIP3-1.4011.110.2017.1.AM).

Komentowana interpretacja dotyczy rozliczeń podatkowych spółki inwestującej w poprawę jakości powietrza dla pracowników. Jej pracownicy wskutek wielogodzinnej pracy przed monitorami są narażeni na różnego rodzaju schorzenia związane m.in. z układem krążenia oraz na wysoki poziom stresu powodowany pracą pod presją czasu i silną konkurencją rynkową. Analiza przeprowadzona przez uprawnionego specjalistę BHP potwierdziła powyższe szkodliwe dla zdrowia czynniki oraz dodatkowo wskazała inny istotny czynnik – bardzo złą jakość powietrza w mieście i jego okolicach.

Spółka, chcąc propagować zdrowy styl życia, wprowadziła dla pracowników programy mające na celu m.in. ich aktywizację fizyczną, obniżenie poziomu stresu i zachowanie dobrego stanu zdrowia. W ramach jednej z inicjatyw spółka ze środków obrotowych zakupiła i nieodpłatnie przekazała pracownikom maski antysmogowe z zestawem filtrów oraz mechaniczne oczyszczacze powietrza (również z zestawem filtrów). Część oczyszczaczy jest używana w biurze, a część w miejscu zamieszkania pracowników. Prawo do korzystania z masek i oczyszczaczy zostało sprecyzowane w regulaminie. Spółka zamierza w przyszłości kupować nowe filtry i wymieniać urządzenia.

Zdaniem spółki powyższe wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów (tzw. koszty pośrednie). W uzasadnieniu spółka wskazała, że poniesione przez nią wydatki są w pełni uzasadnione, gdyż przyczyniają się do poprawy samopoczucia i jakości życia pracowników oraz zmniejszają ryzyko zachorowań na choroby układu oddechowego. W efekcie wskazane koszty przełożą się m.in. na mniejszą liczbę zwolnień chorobowych pracowników i ich lepszą wydajność.

Fiskus częściowo potwierdził stanowisko spółki zastrzegając jednak, że nie może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na oczyszczacze (filtry) przekazane pracownikom do użytku prywatnego. W opinii organu wspomniane koszty nie spełniają kryterium celowości oraz nie istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ich poniesieniem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Fiskus uznał, że oczyszczacze powietrza używane w miejscu zamieszkania pracowników służą poprawie ochrony ich zdrowia. W konsekwencji, analizowany wydatek należy do wydatków o charakterze osobistym, a jego poniesienie jest uwarunkowane innymi względami niż uzyskanie przychodów z działalności gospodarczej. Tego rodzaju wydatki są ponoszone przez obywateli bez względu na ich stan zdrowia czy miejsce zatrudnienia.

Zdaniem autora

Bartosz Czajkowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Niewątpliwie na aprobatę zasługuje stanowisko fiskusa co do możliwości zaliczenia wydatków związanych z zakupem masek antysmogowych (filtrów) oraz biurowych oczyszczaczy powietrza (filtrów) do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast pogląd organu w zakresie oczyszczaczy powietrza (filtrów) przekazanych pracownikom do użytku w miejscu zamieszkania wydaje się nieuzasadniony.

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ponadto, liczne badania lekarskie wykazują, że zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie, dlatego coraz większą popularność - zarówno w użytku firmowym, jak i prywatnym - zyskują oczyszczacze powietrza. Urządzenia te, jak trafnie zauważył organ podatkowy, służą ochronie zdrowia.

Co więcej, fiskus wielokrotnie potwierdzał stanowisko podatników, w myśl którego zapewnienie pracownikom ochrony ich zdrowia przekłada się na wzrost efektywności pracy i na mniejszą absencję (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2017 r., 0112-KDIL5.4010.16.2017.2.KS). Dobra kondycja psychofizyczna pracownika oznacza bowiem jego zwiększoną wydajność oraz zmniejszoną podatność na wszelkiego rodzaju choroby i stres. W efekcie ciężko stwierdzić, że wspomniany wydatek nie spełnia kryterium celowości.

Warto podkreślić, że w dzisiejszych czasach nasila się zjawisko zwane „rynkiem pracownika", wskutek którego pracodawcom coraz trudniej znaleźć pracowników, ponieważ ci są bardziej skłonni do zmiany miejsca pracy. W rezultacie pracodawcy w celu zwiększenia swojej konkurencyjności poprawiają zarówno warunki, jak i środowisko pracy oraz oferują pracownikom atrakcyjne wynagrodzenia czy dodatkowe świadczenia (benefity). Ponoszone przez pracodawcę koszty związane są bezpośrednio z pracownikami – ich zatrudnieniem i utrzymaniem w dotychczasowym miejscu pracy, co wpływa na osiąganie i zabezpieczanie w przyszłości osiągania przychodów z tytułu prowadzonej działalności. Należy więc uznać, że w analizowanej sprawie występuje związek przyczynowo-skutkowy.

W związku z powyższym wydatki poniesione przez spółkę na oczyszczacze powietrza (filtry), które zostały nieodpłatnie przekazane pracownikom do użytku w miejscu ich zamieszkania, również powinny stanowić koszty uzyskania przychodów. ?

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Sądy i trybunały
TSUE wydał wyrok na reformę polskiego sądownictwa
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Partia Ziobry krytykuje sędziów za udział w marszu. "Mamy polityków w togach"
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
Sądy i trybunały
Sędzia Michał Laskowski: Prezydent nie jest strażnikiem konstytucji