Wydana 29 grudnia interpretacja ogólna dotyczy jednego z aspektów podatkowego traktowania relacji między podmiotami powiązanymi. Chodzi o tzw. transakcje kontrolowane, mogące potencjalnie służyć przerzucaniu dochodów między takimi podmiotami w celu optymalizacji podatkowych. Sama transakcja kontrolowana jest zdefiniowana w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT i oznacza „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań". W treści samej interpretacji zaznaczono jednak, że nie dotyczy ona nieodpłatnego świadczenia oraz przypisania dochodu do zakładu zagranicznego. Nie zdefiniowano też jednoznacznie, czym są „działania o charakterze gospodarczym". Podano jednak kilka przykładów.

Według MF jako takie działania można zakwalifikować sprzedaż towarów po cenie niższej niż cena nabycia. Zauważono jednak, że taka sytuacja może nastąpić wskutek zmian kursów walut i skutkować niezamierzonym przez sprzedającego gorszym wynikiem finansowym.

Wśród „działań o charakterze gospodarczym" wymieniono też restrukturyzację działalności gospodarczej poprzez przeniesienie aktywów, powiązane ze zwrotnym ich udostępnieniem. MF zauważa, że choć restrukturyzacja bywa rozciągnięta w czasie, to jednak jest pewnym konkretnym działaniem gospodarczym. Można ją zatem traktować jako transakcję kontrolowaną.

W interpretacji wskazano też kilka zjawisk, których nie powinno się uznawać za transakcję kontrolowaną. Nie jest nią „umowa przedwstępna stanowiąca jedynie zobowiązanie do zawarcia określonej umowy w przyszłości". Za działanie o charakterze gospodarczym nie uznano też wypłaty dywidendy przez spółkę.

Minister finansów zastrzega w treści dokumentu, że transakcje kontrolowane należy rozpatrywać za każdym razem indywidualnie dla każdego przypadku, z uwzględnieniem jego specyfiki. Podał przykład zahaczający o tzw. ukryte dywidendy. Otóż w przypadku najmu powierzchni magazynowej na rzecz spółki z o.o. przez jej udziałowca według MF oceny należy dokonać niezależnie z perspektywy obu uczestników, tj. udziałowca (wynajmującego) i spółki z o.o. „Dla tej spółki najem stanowi transakcję kontrolowaną, ponieważ jest realizowany w ramach działalności gospodarczej. W przypadku udziałowca kryterium ocennym może być nie tylko charakter zarobkowy, ale rozmiar i zorganizowanie prowadzonych przez niego działań" – stwierdzono w interpretacji.

W interpretacji zwrócono też uwagę, że organy podatkowe biorą pod uwagę rzeczywiste, a nie pozorne działania podatników. Zauważono, że jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której „rzeczywisty przebieg transakcji kontrolowanej nie jest zgodny z postanowieniami obowiązujących umów pisemnych albo kiedy umowy pisemne dotyczące transakcji kontrolowanej nie istnieją".

Numer interpretacji: DCT1.82 03.4.2020

Czytaj więcej

Ceny transferowe: dopłata do spółki kapitałowej jest transakcją kontrolowaną