1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowy, wcześniej niestosowany, rodzaj deklaracji akcyzowych. Kwestia ta została uregulowana poprzez dodanie nowego art. 24e do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Od samego początku pojawiło się jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem deklaracji kwartalnych. Sama treść przepisu nie wskazuje bowiem wystarczająco precyzyjnie kto i od jakich wyrobów powinien składać te deklaracje oraz czy podatnik, który składa już zwykłe deklaracje miesięczne, powinien składać również deklaracje kwartalne. Komentarz ten ma za zadanie omówić te wątpliwości.