Stawki nie mogły być mniejsze od tych, które rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego.

Zgodnie z danymi przedstawionymi RDS i projektem ustawy minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 200 zł, a minimalna stawka godzinowa o 1,3 zł.

Czytaj także: Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku - jest propozycja rządu

Szacuje się, że podwyżkę minimalnego wynagrodzenia otrzyma 1,7 mln pracowników. Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej ma dotyczyć także ok. 2 mln pracodawców, którzy podniosą wyższe kwoty wypłaty wynagrodzeń. Przede wszystkim chodzi o mikroprzedsiębiorców.

W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

- Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Przyjęcie propozycji rządu ws. minimalnej stawki godzinowej natomiast spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł.  

Propozycją rządu w zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. Część organizacji pracodawców zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego, w tym Konfederacja Lewiatan, domagała się zamrożenia minimum na tegorocznym poziomie, czyli 2600 zł. Argumentowali to tym, że przedsiębiorców nie stać na podwyżkę proponowaną przez rząd. W związku z tym to Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września 2020 r. ma ustalić stawki.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.