Recepta na wyzwania społeczne i środowiskowe

Samowystarczalność energetyczną osiągniemy do 2030 roku – zapewnia Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability, NEPI Rockcastle.

Publikacja: 28.09.2023 21:00

Recepta na wyzwania społeczne i środowiskowe

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z firmą NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle od lat realizuje strategię ESG (czynniki stanowiące o pozafinansowej wartości firmy, środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Jakie działania udało się podjąć do tej pory?

Od wielu lat działamy na polu zrównoważonego rozwoju, a każdy rok przynosi pozytywne zmiany w tej sferze. Jesteśmy firmą notowaną na giełdzie, nasze działania są transparentnie raportowane i dostępne publicznie. Zgodnie z raportem za rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021 zmniejszyliśmy emisję o 13 proc. – i w takim samym stopniu intensywność korzystania z energii w przeliczeniu na 1000 odwiedzających nas osób. Zwiększyliśmy także ilość recyklingowanych odpadów o 15 proc., a o 11 proc. wolumen energii odnawialnej, z której korzystamy w naszych obiektach. Zmniejszyliśmy jednocześnie poziom zużycia gazu i ogrzewania o 18 proc. W zeszłym roku zastosowaliśmy oświetlenie ledowe w 73 proc. naszych obiektów, przy czym przez cały czas – także w zeszłym roku – byliśmy w 100 proc. certyfikowani w systemie BREEAM.

Co wpłynęło na takie wyniki?

Z jednej strony na pewno strategia zrównoważonego rozwoju. Jest ona podzielona na trzy filary: środowisko, społeczeństwo i prowadzenie firmy w sposób zrównoważony. W ramach tych filarów prowadzimy różne inicjatywy, wynikające z definiowania naszych grup docelowych i celów strategii, które sobie założyliśmy kilka lat temu. Jednym z nich jest np. zwiększenie efektywności energetycznej w naszych obiektach o 20 proc., a także produkcja energii odnawialnej na własne potrzeby i osiągnięcie samowystarczalności do 2030 roku. Innym celem jest zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi o 60 proc. Chcemy zrezygnować z oddawania odpadów na wysypiska do 2025 roku, co jest bardzo ambitnym celem. Planujemy także kontynuowanie certyfikacji BREEAM na poziomie „bardzo dobrym” lub „doskonałym” oraz wprowadzanie rozwiązań w zakresie bioróżnorodności. Te wyniki osiągamy dzięki dobrej egzekucji strategii i serii działań dopasowanych do globalnych wyzwań i lokalnych potrzeb. Bardzo ważnym elementem jest również zaangażowanie zarządu i pracowników NEPI Rockcastle w realizację działań ESG.

NEPI działa równolegle w kilku krajach. Jak realizacja celów ze strategii przekłada się na działania w Polsce?

Przyjmując cele w ramach grupy, przekładamy je na działania we wszystkich dziewięciu krajach. W Polsce realizujemy np. serię 14 warsztatów upcyklingowych, pokazując, jak można wykorzystać obieg zamknięty materiałów w ramach centrum handlowego. W trakcie warsztatów szyjemy torby shopperki z wykorzystanych bannerów reklamowych naszych centrów. Zaczęliśmy od przygotowania odpowiednich materiałów we wszystkich naszych 14 lokalizacjach, tak by można je było przetworzyć podczas warsztatów. Nasi klienci mogą wybrać konkretny materiał, zaprojektować torbę i otrzymać ją bezpłatnie. Współpracujemy z pracownią HO::LO, która od 19 lat zajmuje się upcyklingiem. Ta akcja jest doskonałą okazją do opowiedzenia o upcyklingu – jego znaczeniu i działaniach, jakie możemy podejmować indywidualnie, każdego dnia. To również okazja do mówienia o recyclingu czy gospodarce obiegu zamkniętego.

A jak zmniejszać ilość odpadów w centrach?

We wszystkich centrach segregujemy odpady bardzo starannie. Mamy specjalne miejsca do tego przeznaczone i oczywiście dzielimy odpady na wszystkie frakcje. Zauważyliśmy też dużą potrzebę organizowania akcji informacyjnych, bo niby wszyscy wiemy, że segregacja jest konieczna, ale wciąż pojawia się dużo podstawowych pytań, jak należy segregować, by odpady mogły być ponownie użyte. W wielu naszych centrach wstawiamy też butelkomaty i wprowadzamy system kaucyjny, czyli możliwość uzyskania talonu do wykorzystania w miejscowym supermarkecie w zamian za określoną liczbę butelek. Już w październiku ruszamy w Polsce z akcją „Śmiecioodpowiedzialni”, łączymy siły z firmami oczyszczania miasta, urzędami, instytucjami samorządowymi, które mogą zaprezentować, w jaki sposób pracują i co się dzieje z odpadami. Na przykład w niektórych miejscach na parkingach będą ustawione śmieciarki, żeby można było poznać wstępne etapy segregacji. Chcemy obalić mit o tym, że „później i tak wszystko się miesza i nie ma sensu segregować”. Na terenie centrów powstaną też punkty aktywnej edukacji, które będą uczyły jej zasad – pytając odwiedzających w minikonkursach np. o to, gdzie wyrzucić zużytą szczoteczkę do zębów. Będziemy też współpracować z PSZOK-ami, czyli punktami selektywnej zbiórki odpadów, i wszelkimi innymi instytucjami zajmującymi się m.in. elektrośmieciami czy gabarytami. W zamian za oddanie właściwych odpadów będzie można otrzymać miododajne rośliny. Pilotaż akcji miał miejsce w Galerii Tomaszów, a od 5 października będą się one odbywać w 13 pozostałych lokalizacjach.

Wydajecie też „Przewodnik cyrkularny”. Czemu służy ta publikacja?

Do „Przewodnika cyrkularnego” tym razem zaprosiliśmy naszych najemców. Chcemy pokazać ich inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W zeszłym roku pojawiło się pierwsze wydanie przewodnika, które skupiało się na tym, co każdy z nas może zrobić w zakresie cyrkularności w codziennym życiu. Teraz pokazujemy dobre praktyki najemców. Dzięki zebraniu ich razem możemy tę unikalną wiedzę popularyzować. Klienci mogą się dowiedzieć, jak marki obecne w centrach, którymi zarządzamy, prowadzą poszczególne działania. A to jest tematyka, która coraz bardziej interesuje odwiedzających i pomaga w świadomym wyborze. W ramach współpracy z najemcami podpisujemy też tzw. zielone załączniki, w których staramy się zachęcić ich do realizacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to także relacje z ludźmi, ze społecznościami lokalnymi. Co NEPI proponuje w tej sferze?

Prowadzimy biznes w sposób zrównoważony i etyczny. Wprowadzamy politykę „diversity and inclusion”, czyli różnorodności i włączania, robimy badania wśród pracowników pod kątem ich zaangażowania w działania firmy oraz politykę etycznego zatrudnienia. Zapewniamy możliwość osobistego rozwoju. To dotyczy także naszych najemców. Zdajemy sobie sprawę, że w każdej zbiorowości jesteśmy hubem zatrudnienia dla wielu osób ze społeczności lokalnej. To są duże grupy pracowników, czasem 1–3 tysięcy w jednym centrum. Mamy więc duży wpływ na rozwój ekonomiczny regionu. Wchodzimy też w dialog i współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi. To mogą być akcje prozdrowotne, edukacyjne czy nawet wydarzenia artystyczne i sportowe. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy współpracę w ramach projektu „(Nie)widzialni”, który zajmuje się edukacją w zakresie odpowiedniej komunikacji z osobami, chorującymi na „niewidzialne” na pierwszy rzut oka choroby. Chodzi o schorzenia, których nie widać, a które mogą się ujawnić dopiero przy bezpośrednim kontakcie – np. kiedy ktoś nie potrafi się wysłowić lub ma zaburzenia równowagi, co może być ocenione negatywnie, a jest związane z konkretnym schorzeniem. Już dziś zapewniamy wiele udogodnień dla osób, które mają bardzo indywidualne potrzeby, zapewniamy m.in. słuchawki wyciszające dla tych, którzy źle znoszą hałas. Jesteśmy przekonani, że centra handlowe, tak mocno osadzone w lokalnej tkance, mogą spełniać bardzo ważną rolę społeczną. Dlatego nieustannie podejmujemy działania w tym zakresie i staramy się odpowiadać nie tylko na środowiskowe, ale również społeczne problemy i wyzwania.

Materiał powstał we współpracy z firmą NEPI Rockcastle

Materiał powstał we współpracy z firmą NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle od lat realizuje strategię ESG (czynniki stanowiące o pozafinansowej wartości firmy, środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Jakie działania udało się podjąć do tej pory?

Pozostało 97% artykułu
Materiał partnera
Przyspieszenie prac nad atomem przybliża Polskę do zielonej rewolucji w energetyce
Materiał partnera
Duch konsumenta nie zaginął
Perspektywy dla Polski
Chmura w biznesie – tylko możliwość, czy już konieczność?
Perspektywy dla Polski
Atomowy wyścig nie ominie rynku pracy
Perspektywy dla Polski
Odpady zamrożone w skale
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości